Θα αποζημιωθούν οι παραγωγοί για τις ζημιές σε υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες

Στην κοινοβουλευτική παρέμβαση του Γραμματέα ΠΕ ΝΔ-Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λ. Αυγενάκη για τις καταστροφές σε υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες από τους θυελλώδεις ανέμους στην Κρήτη, απαντά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ε. Αποστόλου.

 

Στην ερώτησή του (αρ. πρωτ. 2993/29-01-2018) ο κ. Λ. Αυγενάκης είχε επισημάνει ότι «…Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές που έχουν υποστεί οι αγροτικές καλλιέργειες της Κρήτης από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Πιο συγκεκριμένα, οι θυελλώδεις άνεμοι των προηγούμενων ημερών προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές σε θερμοκήπια και υπαίθριες καλλιέργειες που βρίσκονται στα νότια των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου και ειδικότερα στην Ιεράπετρα, στη Βιάννο και στο Δήμο Γόρτυνας.

…Οι Έλληνες αγρότες αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα επιβίωσης, λόγω της καταστρεπτικής πολιτικής της Κυβέρνησης που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εξαιρετικά υψηλή φορολόγηση των εισοδημάτων τους, τη δραματική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, τη σημαντική καθυστέρηση στην επιστροφή οφειλόμενων ποσών από το Δημόσιο, καθώς και την περικοπή των αγροτικών συντάξεων».

 

Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο κ. Αυγενάκης είχε θέσειταεξής ερωτήματα: «1.Θα προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκτιμηθούν οι ζημιές από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛΓΑ και να αποζημιωθούν οι αγρότες που επλήγησαν από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα; 2.        Ποιος είναι ο σχεδιασμός και το χρονοδιάγραμμα για την εκτίμηση των ζημιών και την άμεση πληρωμή των αποζημιώσεων στους παραγωγούς;3.Ποιος οπρογραμματισμός του Υπουργείου σας για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής και την προστασία αυτού, μεταξύ άλλων, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα;».

 

Στην απάντησή του (αρ. πρωτ. 114/16075/13-03-2018) ο Υπουργός κ. E. Αποστόλου αναφέρει ότι «…σηµειώνεται ότι διενεργήθηκαν από τους γεωτεχνικούς του ΕΛ.Γ.Α. οι απαραίτητες επισηµάνσεις, έγιναν αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις. Το έργο των εξατοµικευµένων εκτιµήσεων έχει ήδη ξεκινήσει πριν από τη λήξη της υποβολής των δηλώσεων. Στη συνέχεια, θα κοινοποιηθούν τα πορίσµατα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζηµιώσεων στους δικαιούχους ασφαλιστικά ενήµερους παραγωγούς.

Στο ποσοστό της ζηµιάςπεριλαµβάνονται εκτός από την απώλεια της παραγωγής(ποσοτική ζηµιά) και η ζηµιά που προέρχεται από την ποιοτική υποβάθµισή της, ηοποία προκαλείται από την επίδραση των καλυπτόµενων ασφαλιστικά ζηµιογόνωναιτίων, εξαιτίας των οποίων προκαλείται µείωση του αντικειµενικώςπροσδοκώµενουεισοδήµατος του παραγωγού.

… Εκ των ανωτέρω, γίνεται φανερό ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας εκ µέρους των παραγωγών, καθώς στη διατύπωση του πορίσµατος και, κατά συνέπεια, και στο ποσότης καταβληθείσας αποζηµίωσης, λαµβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες πουεπιδρούν στη διαµόρφωση της τελικής ζηµιάς.

Σηµειώνεται ότι ζηµιές από το προαναφερθέν αίτιο σηµειώθηκαν και σε πάγιοκεφάλαιο κυρίως θερµοκήπια (1.500 στρέµµατα περίπου). Το έργο των καταγραφών από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. για τις εν λόγω ζηµιές είναι σε εξέλιξη, σύµφωνα µετον Κανονισµό Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων.

Οι αντίστοιχες ενισχύσεις [παγίου κεφαλαίου] θα καταβληθούν στους δικαιούχους παραγωγούς µετά τηνέγκριση του προγράµµατος και της δαπάνης από το Υπουργείο Οικονοµικών καιοπωσδήποτε µετά την επιβεβαίωση αποκατάστασης-αντικατάστασης των ζηµιών.Σηµειώνεται ότι µε την υποχρεωτική ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής πουπαρέχεται από τον ΕΛ.Γ.Α., σύµφωνα µε τον ν. 3877/2010, καλύπτονται οι άµεσεςζηµιές στη φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο, οι οποίες προξενούνται απόφυσικούς κινδύνους, όπως χαλάζι, βροχοπτώσεις, παγετοί κ.λπ., καθώς και απόασθένειες (ζωικό κεφάλαιο), οι οποίες είναι µεγαλύτερες από ένα ελάχιστο ποσοστόζηµιάς.

Το µη καλυπτόµενο ποσοστό ζηµιάςονοµάζεται απαλλαγή και είναι χαρακτηριστικότης ασφάλισης. Η απαλλαγή είναι το µέρος της ζηµιάς, το οποίο βαρύνει τον ασφαλισµένο και αποτελεί κίνητρο, ώστε ο ίδιος ο ασφαλισµένος να προστατεύσειτην παραγωγή του τόσο πριν από τη ζηµιά –µε προληπτικά µέτρα- όσο και µετά τηζηµιά –µε κατάλληλους ψεκασµούς- και να µην επαναπαυθεί στην αποζηµίωση τουΕΛ.Γ.Α. Για τον λόγο αυτόν, πουθενά δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης κατά 100% οποιασδήποτε ασφαλιζόµενης ζηµιάς».

 

Από το προαναφερόμενο έγγραφο προκύπτει ότι δεν υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Περαιτέρω, η αποζημίωση για ζημιές παγίου κεφαλαίου θα καταβληθούν στους δικαιούχους … μετά την έγκριση του προγράμματος και … μετά την επιβεβαίωση της αποκατάστασης των ζημιών.

 

Ο κ. Αυγενάκης, σε συνέχεια της προαναφερόμενης απάντησης του κ. Αποστόλου, δήλωσε «Είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να αποζημιωθούν οι παραγωγοί  για τις καταστροφικές ζημιές που υπέστησαν τα προϊόντα τους και να στηριχθούν οι παραγωγοί για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν οι θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις».

 

Δείτε επίσης