# ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

Ελληνικά καινοτόμα θερμοκήπια αυξάνουν την παραγωγή έως και 20%
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ελληνικά καινοτόμα θερμοκήπια αυξάνουν την παραγωγή έως και 20%

Αύξηση παραγωγής έως και 20% μπορεί να υπάρξει στις ντομάτες και πιπεριές που θα αναπτυχθούν στα θερμοκήπια με τη νέου τύπου επικάλυψη που κατασκεύασε η εταιρεία Organic Electronic Technologies με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Τομάτα Θερμοκηπίου
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Τομάτα Θερμοκηπίου

Οι συλλήψεις των ακμαίων του εντόμου στο δίκτυο φερομονικών παγίδων συνεχίζονται και εμφανίζονται ανησυχητικά υψηλοί πληθυσμοί του εντόμου στις όψιμες και πρώιμες καλλιέργειες τομάτας.
Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τεχνικές εργασίας και συστήματα με φθοριούχα αέρια
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τεχνικές εργασίας και συστήματα με φθοριούχα αέρια

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή και υποβολή στοιχείων συντήρησης και τεχνικών εργασιών, συστημάτων και εξοπλισμού που λειτουργούν με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
Τομάτα Θερμοκηπίου
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Τομάτα Θερμοκηπίου

Στις περιοχές όπου καλλιεργείται η τομάτα θερμοκηπίου διαπιστώθηκε έναρξη προσβολής από το ωίδιο στις πρώιμες και μεσοπρώιμες καλλιέργειες τομάτας και αναμένεται στις όψιμες.
Ισοπέδωσαν θερμοκήπια
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ισοπέδωσαν θερμοκήπια

Σε χιλιάδες ευρώ υπολογίζεται η ζημιά που προκάλεσε ο ανεμοστρόβιλος, χθες τα ξημερώματα, στη Μυρσίνη και στην Κάτω Παναγιά του δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, κυρίως σε θερμοκήπια και ελαιόδενδρα.
Συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη συζήτηση για το μέλλον των Θερμοκηπίων και της Γεωργίας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη συζήτηση για το μέλλον των Θερμοκηπίων και της Γεωργίας

Η βελτίωση της ικανότητας οικολογικής καινοτομίας των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στον τομέα των Θερμοκηπίων και της Γεωργίας και οι ευκαιρίες χρηματοδότησης.