Ενίσχυση

Χορήγηση Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2015

Υποχρέωση υποβολής αίτησης μεταβολών έχουν οι γεωργοί σε περίπτωση κληρονομιάς εκμετάλλευσης.

Ενίσχυση του πρωτογενή τομέα στην Ήπειρο

Πρόγραμμα προστασίας ελαιοπαραγωγών

Μεταβολές των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το 2015

Με υπουργική απόφαση καθαρίσθηκε η διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά στη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015.

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι παραγωγοί για τη συνδεδεμένη ενίσχυση στα πορτοκάλια

Καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης για τα πορτοκάλια προς χυμοποίηση.

Παράταση στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»

Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015

Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά στην χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015.

Συνδεδεμένες Ενισχύσεις

Γεωργός μπορεί να αιτηθεί συνδεδεμένες ενισχύσεις, ακόμα και αν δεν δικαιούται βασική ενίσχυση;

Αιτήσεις για τη στρεμματική ενίσχυση εαρινής πατάτας

Το ποσό ενίσχυσης καθορίζεται σε 60 Ευρώ ανά στρέμμα.

Σύσκεψη με θέμα τη χορήγηση της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης

«Στόχος μας είναι η στήριξη της παραγωγής, η αύξηση των εξαγωγών, τόσο του χυμού, όσο και του νωπού προϊόντος και η σταθεροποίηση της αγοράς».

Χορήγηση στρεμματικής ενίσχυσης για τους καλλιεργητές εαρινής πατάτας περιόδου 2015

Η ενίσχυση αυτή αφορά τους καλλιεργητές εαρινής πατάτας ανεξαρτήτως ιδιότητας και επαγγέλματος και εισοδημάτων.