Συνδεδεμένες Ενισχύσεις 2017

Αναλυτικός κατάλογος με το ύψος των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων ανά είδος καλλιέργειας – εκτροφής.

Χορηγούνται σε σημαντικούς τομείς με φθίνουσα παραγωγή, φυτικής και ζωικής παραγωγής.
 ⇒ Το ύψος της χρηματοδότησης στους τομείς δεν είναι σταθερό κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. 
 ⇒ Η μοναδιαία τιμή υπολογίζεται κάθε έτος ανάλογα με τις επιλέξιμες εκτάσεις και τον αριθμό των επιλέξιμων ζώων, χωρίς υπέρβαση της ενδεικτικής τιμής.
 ⇒ Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται κατόπιν αιτήματος λήψης αυτής στην ΕΑΕ και ελέγχου τήρησης των όρων επιλεξιμότητας.
 ⇒ Δεν χορηγείται παραπάνω από μια συνδεδεμένη ενίσχυση στην ίδια έκταση. 

Συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει έκτασης - Όροι επιλεξιμότητας 
1.Σκληρό Σίτος: ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου=120 κιλά/εκτάριο 
-Πλαφόν 2017: 12.000.000€ 
-Ενδεικτική τιμή 2017: 48€/ha 
2.Ρύζι: ελάχιστη παράδοση 4 τόνοι/εκτάριο έως 28/2/2018 
-Πλαφόν 2017: 7.811.531€ 
-Ενδεικτική τιμή 2017: 257€/ha
3. Βιομηχανική τομάτα: ελάχιστη παράδοση 50 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 30.11.2017 
-Πλαφόν 2017: 3.000.000€ 
-Ενδεικτική τιμή 2017: 517€/ha 
4.Πορτοκάλια χυμοποίησης: ελάχιστη παράδοση 7 τόνοι/εκτάριο από 01.01.2017 έως 31.12.2017 
-Πλαφόν 2017: 7.603.500€ 
-Ενδεικτική τιμή 2017: 411€/ha 
5.Ροδάκινα προς χυμοποίηση: ελάχιστη παράδοση 6 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 01.11.2017 
-Πλαφόν 2017: 2.929.324€ 
-Ενδεικτική τιμή 2017: 165€/ha 
6.Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης: ορισμένες ποικιλίες
- Πλαφόν 2017: 4.882.207€ 
-Ενδεικτική τιμή 2017: 296€/ha 
7.Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή: ορισμένες ποικιλίες 
-Πλαφόν 2017: 6.835.089€ 
-Ενδεικτική τιμή 2017: 171€/ha 
8.Σπόροι σποράς: Σύμβαση με σποροπαραγωγική – ορισμένες ποικιλίες 
-Πλαφόν 2017: 2.929.324€ 
-Ενδεικτική τιμή 2017: 684€/ha 
9.Σπαράγγια: ελάχιστη παράδοση 2,5 τόνοι/εκτάριο από 01.01.2017 έως 30.06.2017 
-Πλαφόν 2017: 950.000€ 
-Ενδεικτική τιμή 2017: 500€/ha 
10.Ζαχαρότευτλα: σύμβαση με ΕΒΖ και παράδοση έως 31.01.2018
- Πλαφόν 2017: 6.835.089€ 
-Ενδεικτική τιμή 2017: 511€/ha 
11.Ροδάκινα προς χυμοποίηση: ελάχιστη παράδοση 6 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 01.11.2017 
-Πλαφόν 2017: 2.929.324€ 
-Ενδεικτική τιμή 2017: 165€/ha 12.
12.Κοριθιακή σταφίδα: ΠΕ Αχαΐας, Κορινθίας, Ηλείας, Μεσσηνίας
- Πλαφόν 2017: 5.000.000€ 
-Ενδεικτική τιμή 2017: 352€/ha 
13.Καρποί με κέλυφος: Αμυγδαλιές, φουντουκιές, καρυδιές, καστανιές & φιστικιές 
-Πλαφόν 2017: 4.000.000€ 
-Ενδεικτική τιμή 2017: 139€/ha 
14.Μήλα 
-Πλαφόν 2017: 4.000.000€ 
-Ενδεικτική τιμή 2017: 477€/ha 
15.Κρόκος Κοζάνης: ΠΕ Κοζάνης 
-Πλαφόν 2017: 500.000€ 
-Ενδεικτική τιμή 2017: 1.894€/ha 
16.Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Σανοδοτικά Ψυχανθή: Μηδική, τριφύλλι 
-Πλαφόν 2017: 25.809.281€ 
-Ενδεικτική τιμή 2017: 273€/ha 

Συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει ζωικού κεφαλαίου - Όροι επιλεξιμότητας 
1.Μεταξοσκώληκες: 20.000 αυγά/κυτίο 
-Πλαφόν 2017: 781.153€ 
-Ενδεικτική τιμή 2017: 248€/κυτίο 
2.Θηλυκά Βοοειδή: min 6 αγελάδες, ηλικίας 1,5 έως 12 ετών με γέννηση εντός 2017 
-Πλαφόν 2017: 36.336.635€ 
-Ενδεικτική τιμή 2017: 149€/ζώο 
3.Αίγες και προβατίνες: ελάχιστη παράδοση 4 τόνοι γάλα με συντελεστή 100 κιλά/ζώο 
-Πλαφόν 2017: 50.978.015€ 
-Ενδεικτική τιμή 2017: 11€/ζώο 
4.Ειδική ενίσχυση για γεωργούς που εκτρέφουν βοοειδή, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον Καν 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις: min 3MMZ, 6μηνη διατήρηση 
-Πλαφόν 2017: 2.820.000€ 
-Ενδεικτική τιμή 2017: 235€/ΜΜΖ 
5.Ειδική ενίσχυση για γεωργούς που εκτρέφουν αιγοπρόβατα, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον Καν 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις: min 3MMZ, 6μηνη διατήρηση 
-Πλαφόν 2017: 560.000€ 
-Ενδεικτική τιμή 2017: 35€/ζώο

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις