Καθορισμός  ενίσχυσης γάλακτος  στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

Καθορισμός ύψους ενίσχυσης ανά επιλέξιμο τόνο γάλακτος παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους το έτος 2016 με προορισμό την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης στο πλαίσιο της αριθ. 328609/28-09-2009 κοινής υπουργικής απόφασης, (Β ́ 2117) όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. 187063/11-10-2011 κοινή υπουργική απόφαση (Β ́ 2325) και τροποποιήθηκε με τις αριθ. 1723/117200/18-09-2014 (Β ́ 2568) κοινές υπουργικές αποφάσεις, 664/66652/09-06-016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1864/τ.Β ́/24-06-2016), καθώς και των κανονισμών Καν. (ΕΕ) 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Καν. (ΕΕ) 181/2014 της Επιτροπής και του Καν. (ΕΕ) 178/2014 της Επιτροπής.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της αριθ. 328609/28-09-2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β ́ 2117) , όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. 187063/11-10-2011 κοινή υπουργική απόφαση (Β ́ 2325), τροποποιήθηκε με τις αριθ. 1723/117200/18-09-2014 (Β ́ 2568) κοινές υπουργικές αποφάσεις και 664/66652/09-06-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1864/τ.Β ́/24-06-2016) και ειδικότερα του άρθρου 1, παρ. 1 αυτής, καθώς και της αριθ. 242466/2010 υπουργικής απόφασης (Β ́ 138) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. 7/3325/14-1-2015 (Β ́ 103) και 2136/146085/29-12-2016 (ΦΕΚ 4506/τ.Β ́/30-12-2016) καθορίζεται το ύψος ενίσχυσης για το 2016 ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού, πρόβειου και αιγείου γάλακτος, παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης ως εξής:

α) σε 49 € ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού και αιγείου γάλακτος,

β) σε 70 € ανά επιλέξιμο τόνο πρόβειου γάλακτος.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις