Φορολογικες

Ειδήσεις

Μέχρι σήμερα οι φορολογικές δηλώσεις

Υποβάλλονται εμπρόθεσμα χωρίς κυρώσεις μέχρι την 30η Ιουλίου 2019.

ΑΑΔΕ: για τα προβλήματα στις φορολογικές δηλώσεις των συνεταιρισμένων αγροτών

Ειδήσεις

ΑΑΔΕ: για τα προβλήματα στις φορολογικές δηλώσεις των συνεταιρισμένων αγροτών

Βάσει επικαιροποιημένων στοιχείων που αποστέλλονται με ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσυμπληρώνονται οι σχετικοί κωδικοί των εντύπων Ε1 και Ε3, απαντά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων


Κ. Κόλλιας: Να λυθούν τα προβλήματα στις δηλώσεις των αγροτών

Υποβολή φορολογικών δηλώσεων επιτηδευματιών που ασκούν αγροτικά επαγγέλματα.

Τι ισχύει για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις

Η προθεσμία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων τελείωσε τη Δευτέρα αλλά το Taxisnet παραμένει ανοιχτό.

Παράταση υποβολής δηλώσεων

Για τις πληγείσες περιοχές, η προθεσμία παρατείνεται έως τις 30/9.

ΑΑΔΕ : σχετικά με την ανάρτηση λάθος βεβαιώσεων

Τροποποιητικής δήλωσης χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις, έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αρχικών δηλώσεων.

Παράταση φορολογικών δηλώσεων

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017 των φυσικών προσώπων παρατείνεται μέχρι την 26η Ιουλίου 2018. 

Φορολογικές δηλώσεις συζύγων

Με σκοπό το νέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος να είναι τεχνικά άρτιο και να υπάρχει επαρκής χρόνος για την ενημέρωση των πολιτών .

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Το συνολικά συναθροιζόμενο ποσό εμφανίζεται προσυμπληρωμένο στους κωδικούς 303-304 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017.