Κτηνοτροφία

Συνέχιση της βιολογικής κτηνοτροφίας στα ορεινά

Πολλοί κτηνοτρόφοι ορεινών περιοχών, που τηρούν τον κανονισμό περί βιολογικού τρόπου παραγωγής πάνω από πέντε και έξι χρόνια, είναι επιλαχόντες, αλλά δεν είναι μέσα στους δικαιούχους. Γιατί;

Καινοτομία στη γεωργία, την κτηνοτροφία και το περιβάλλον

«Συνεργαζόμαστε για την καινοτομία στη γεωργία, την κτηνοτροφία και το περιβάλλον: Δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων Μέτρου 16»

Τροποποίηση της ΥΑ για την χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας

Επιλέξιμα προς πληρωμή για την ενίσχυση της παρούσας απόφασης είναι τα βοοειδή για τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί οι όροι επιλεξιμότητας.

Κτηνοτρόφοι: Οι λύκοι αφανίζουν τα κοπάδια μας

Απειλείται η ισορροπία της φύσης  κ Φάμμελε και έχετε  ευθύνη γι' αυτό.

Στο 2ο Παγκύπριο Συνέδριο Γάλακτος ο ΣΕΚ

Θα δώσει έμφαση στην αγελαδοτροφία, την αιγοπροβατοτροφία, τις κτηνοτροφικές μονάδες.

Αδικείτε τη Θεσσαλία στη βιολογική κτηνοτροφία!

Εγκρίθηκαν μόλις 499 από τους 1459 αιτούντες νέους κτηνοτρόφους και 372 από του 663 παλαιούς δικαιούχους του προγράμματος.

Ζητούν επιπλέον χρηματοδότηση για τη Βιολογική Κτηνοτροφία στην Αιτ/νία

Η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό κτηνοτρόφων και ζωικού κεφαλαίου στην χώρα.

«Η κτηνοτροφία στην Ελλάδα σήμερα- Προβλήματα  Προοπτικές»

Απαράδεκτη μείωση των τιμών παραγωγού στο αιγοπρόβειο γάλα και μετά τις ελληνοποιήσεις που έγιναν τα δύο προηγούμενα χρόνια εισαγόμενου αιγοπρόβειου γάλακτος.

Οι υποχρεώσεις-δεσμεύσεις δικαιούχων βιολογικής κτηνοτροφίας

Ορίζεται για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών.

Κ. Αγοραστός: «Να ενταχθούν όλοι οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας στο Πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας»

Έγινε μια ανακατανομή βάσει της υπερδέσμευσης χρημάτων για τη βιολογική κτηνοτροφία σε όλη την Ελλάδα.

Κάηκαν 15.000 δέματα τριφυλλιού σε κτηνοτροφική μονάδα

Η φωτιά έκαψε 15.000 δέματα τριφυλλιού, που υπολογίζεται σε ζημιά 45.000 ευρώ.