# ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

«Πράσινο φως» για ένταξη 44 αρδευτικών-κτηνοτροφικών έργων στο Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

«Πράσινο φως» για ένταξη 44 αρδευτικών-κτηνοτροφικών έργων στο Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όσοι έχουν τις προϋποθέσεις ένταξης, καθώς και όσοι υπέβαλαν αίτηση το έτος 2020 και δεν αποπλήρωσαν έγκαιρα την συμμετοχή τους.