Συνεταιρισμοι

Προτάσεις για την αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος των αγροτών που εντάσσονται σε συνεργατικά σχήματα

Ειδήσεις

Προτάσεις για την αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος των αγροτών που εντάσσονται σε συνεργατικά σχήματα

Το φορολογικό νομοσχέδιο που είναι σε ισχύ και έχει καταργήσει το αφορολόγητο των κερδών των Συνεταιρισμών καταδικάζει την ανάπτυξη νέων υγιών συνεταιρισμών.


Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για ενίσχυση συνεταιρισμών

Την ενίσχυση των συνεργατικών σχημάτων και των ομάδων παραγωγής προωθεί η κυβέρνηση.

Απαραίτητη μια νέα πνοή στους συνεταιρισμούς

Χαίρομαι γιατί μια ομάδα νέων ανθρώπων, στην ακμή της παραγωγικής τους ηλικίας, επιλέγουν να συνεταιρισθούν και υιοθετούν το συνεταιριστικό πνεύμα με μια πιο σύγχρονη αντίληψη.

Πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων και συνεταιρισμών 2019

Ο ωφελούμενος δύναται να λάβει δωρεά παραγωγικού εξοπλισμού/ υπηρεσιών συνολικής αξίας έως 10.000 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και επιπλέον επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring).

Επανακαθορίζεται ο φορολογικός συντελεστής για Αγροτικές επιχειρήσεις και Συνεταιρισμούς

Συγκεκριμένα, επανακαθορίζεται ο φορολογικός συντελεστής των ανωτέρω κερδών και πως διαμορφώνεται

Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος για αγροτικούς συνεταιρισμούς και συνεταιρισμένους αγρότες

Καταργείται από το φορολογικό έτος 2018 η υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος 500 ευρώ για τους αγρότες – μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8.

Τα κρίσιμα θέματα που απασχολούν τους συνεταιρισμούς και τους αμπελουργούς της χώρας

Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο κρασί και η ανάγκη για άμεση κατάργησή του, λέγοντας ότι «μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πλέον σε καλό δρόμο».

H νομολογία των δικαστηρίων για τους συνεταιρισμούς υπό των φως των διεθνών συνεταιριστικών αρχών

Πρέπει να ληφθεί υπόψιν το γεγονός  ότι, οι συνεταιρισμοί λειτούργησαν διεθνώς, πριν από την νομική τους ρύθμιση.