Νανοτεχνολογία

Agro-Science

Η νανοτεχνολογία ως εργαλείο για απορρύπανση εδαφών και υδάτων

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στο Ευρωπαικό πρόγραμμα «ΤΑΝΙΑ» «για την ενίσχυση της τεχνολογίας της νανοαποκατάστασης στην απορρύπανση εδαφών και υδάτων».