Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του κλάδου της Αγροδιατροφής
Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του κλάδου της Αγροδιατροφής

Την 4η Συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου "SinCE-AFC"-  "Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain" το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE, διοργανώνει  διαδικτυακά το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021  στις  10.45 π.μ..

          Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί μέλος του εταιρικού σχήματος του έργου "SinCE-AFC" το οποίο στο σύνολο του περιλαμβάνει 9 φορείς από 7 διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  την Ελλάδα, την  Ιταλία, την Ιρλανδία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

          Το έργο "SinCE-AFC" στοχεύει στη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της αλυσίδας προϊόντων αγροδιατροφής (παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία, διανομή και τελική κατανάλωση) στην κυκλική οικονομία μέσω της προώθησης κατάλληλων οριζόντιων μηχανισμών διαχείρισης και χρηματοδότησης.                                                             

          Οι δράσεις που προβλέπονται να υλοποιηθούν αφορούν, παράλληλα με το συνεχιζόμενο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυκλική οικονομία, στα αντίστοιχα εθνικά σχέδια κυκλικής οικονομίας σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

          Κατά τη διάρκεια της 4ης διαδοχικά Συνάντησης με τα μέλη της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης θα παρουσιασθεί το προσχέδιο του Σχεδίου Δράσης για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα, πρόκειται να γίνει εκτενής αναφορά  στις συγκεκριμένες καλές πρακτικές των λοιπών εταίρων του έργου οι οποίες αποτέλεσαν την πηγή έμπνευσης για τη διαμόρφωση του περιφερειακού Σχεδίου Δράσης. Επίσης, μέσω μιας διαδικασίας διαβούλευσης, οι συμμετέχοντας φορείς θα εκφράσουν τις απόψεις τους σε ό,τι αφορά στο Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την Κεντρική Μακεδονία, ενώ θα ακολουθήσει μια σύνοψη των καλών πρακτικών κυκλικής οικονομίας που έχουν εντοπισθεί εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις