Ενημέρωση για την ενίσχυση ανοιξιάτικης πατάτας

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ανοιξιάτικης πατάτας της Λέσβου και της Λήμνου, ότι για να τύχουν της σχετικής ανά στρέμμα ενίσχυσης, σύμφωνα με την 1553/43506/10/4/2012 Κ.Υ.Α., θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου, μέχρι την 10η Μαρτίου κάθε έτους για τις πατάτες των οποίων η συγκομιδή προβλέπεται ότι θα γίνει κατά την περίοδο από 1η Απριλίου έως και 31η Ιουλίου του ιδίου έτους.

Η αίτηση ενίσχυσης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης.
3. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή δήλωση άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου .
4. Παραστατικά κατοχής τεμαχίων (για ιδιόκτητες εκτάσεις τίτλους ιδιοκτησίας ή το Ε9, για μισθωμένες εκτάσεις ιδιωτικό συμφωνητικό, όπου θα σημειώνεται η ένδειξη θεωρήθηκε η χρονολογία θεώρησης υπογεγραμμένο από υπάλληλο της Δνσης Αγρ. Οικονομίας).
5. Αντίγραφο της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης του έτους για το οποίο αιτείται ο παραγωγός ενίσχυση.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Καλλονής στο τηλέφωνο 2253022565 (κο Αλεξίου Χριστόφορο), καθώς και στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Λήμνου (κο Καράμαλη Νικόλαο) στα τηλέφωνα 2254029108 και 2253451245.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις