ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 591 χιλ. ευρώ

Από τις 07/04/2020 έως τις 08/04/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 591.879,49 €. Αφορούν πληρωμές σε ανειλημμένες υποχρεώσεις, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας κ.α.

Δείτε εδώ τις πληρωμές.