# ΠΛΗΡΩΜΕΣ,

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 5.2 εκατ. ευρώ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 5.2 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, βιολογική κτηνοτροφία, ανειλημμένες υποχρεώσεις, βιολογική γεωργία κ.α