ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 467 χιλ. ευρώ

Από τις 24/04/2020 έως τις 27/04/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 467.497,79 €. Αφορούν πληρωμές στην καταπολέμηση ζιζανίων σε ορυζώνες, νιτρορύπανση, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, ανειλημμένες υποχρεώσεις κ.α.

Δείτε εδώ τις πληρωμές.