ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 5.2 εκατ. ευρώ

Από τις 22/05/2020 έως τις 29/05/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 5.254.272,94 €.Αφορούν πληρωμές σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, βιολογική κτηνοτροφία, ανειλημμένες υποχρεώσεις, βιολογική γεωργία κ.α

Δείτε εδώ τις πληρωμές.

Δείτε επίσης