ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές  ύψους 1.2 εκατ. ευρώ

Από τις 10/06/2020 έως τις 11/06/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 1.277.146,33 €. Αφορούν πληρωμές σε ανειλημμένες υποχρεώσεις, αναδιάρθρωση αμπελώνων, γενετικούς πόρους,βιολογική κτηνοτροφία κ.α.

Δείτε εδώ τις πληρωμές.

Δείτε επίσης