Αγροτικές Επιδοτήσεις - ΡΟΗ Ειδησεων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές εκκαθάρισης σε "Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα" ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές εκκαθάρισης σε "Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα"

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους  67.049.747,87€ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 67.049.747,87€