Τα νέα των επενδυτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων

Ίδρυση νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Προκηρύχθηκε με ημερομηνία υποβολής προτάσεων από 18 Δεκεμβρίου 2017 έως 28 Μαρτίου 2018.
Δείτε αναλυτικά στη συνέχεια.
 
Επιχειρούμε Έξω
Αναμένεται τις προσεχείς ημέρες η προκήρυξη του προγράμματος «Επιχειρούμε Έξω» με στόχο την υποστήριξη των μεταποιητικών επιχειρήσεων για την προώθηση των προϊόντων τους μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις. Για συμμετοχή σε έκθεση με περίπτερο άνω των 50τ.μ., η δημόσια επιχορήγηση μπορεί να ανέλθει μέχρι €18.000. Το πρόγραμμα θα προκηρυχθεί με συνολικό προϋπολογισμό € 30 εκ.
 
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 – Β΄ Κύκλος
Αναμένεται μέσα στο Νοέμβριο 2017 η νέα προκήρυξη του αναπτυξιακού νόμου καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων του Α’ Κύκλου. Στο πλαίσιο του Α’ κύκλου υποβολών έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα», βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση του καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και αναμένεται να ξεκινήσει η αξιολόγηση του καθεστώτος «Μηχανολογικός Εξοπλισμός». Τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται μέσα στο 2017.
Ο Β’ κύκλος υποβολής στα ανωτέρω καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα με έναρξη υποβολής επενδυτικών σχεδιών από τις αρχές Δεκεμβρίου 2017 έως τα μέσα  Φεβρουάριου 2018.
 
 
Ειδικότερα για το τουριστικό πρόγραμμα:
 
Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της  επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας.
 
Κατηγορίες δραστηριοτήτων που ενισχύονται

  • Ξενοδοχεία τριών αστέρων και άνω με δυναμικότητα από 10 έως 50 κλίνες. Ξενοδοχεία με μεγαλύτερη δυναμικότητα δύναται να ενταχθούν υπό την προϋπόθεση ότι το τμήμα του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στην δυναμικότητα άνω των 50 κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια.
  • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο Π.Δ. 33/1979.
  • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping): τριών αστέρων και άνω.
  • Ξενώνες φιλοξενίας νέων.
  • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες: άνω των τριών κατοικιών.
  • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα: τριών κλειδιών και άνω με ελάχιστη δυναμικότητα 10 κλινών.
  • Τουριστικά γραφεία.
  • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Αθλητικός τουρισμός, Θαλάσσιος τουρισμός, Τουρισμός υπαίθρου και άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Προϋπολογισμός και ποσοστό χρηματοδότησης

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από €25.000 έως €400.000.
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 45% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 5%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 E.M.E. (Ετήσια Μονάδα Εργασίας) μισθωτής εργασίας.
 
Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος εδώ.
Δείτε αναλυτικά το νέο πρόγραμμα εδώ.

Δείτε επίσης