Εχθροί και Ασθένειες Μηλιάς-Αχλαδιάς-Καρύδιας

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ : 

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

- Στις ζώνες καλλιέργειας των μηλοειδών (μεσοπρώιμη και όψιμη) η 1η πτήση είναι σε εξέλιξη.

- Στο δίκτυο παγίδευσης με φερομόνες φύλου οι συλλήψεις εμφανίζονται αυξημένες.

Οδηγίες :

  • Να συνεχιστεί η προστασία των καρπών.
  • Ο ψεκασμός να είναι επιμελημένος σε καρπούς και φύλλωμα.

ΣΕΖΙΑ: 

Γενικές πληροφορίες :

- Την περίοδο αυτή, το έντομο ωοτοκεί στους κορμούς και στους βραχίονες κατά προτίμηση σε σχισμές, έλκη και τομές.

Οδηγίες :

  • Συνιστάται να εφαρμόζεται κατά διαστήματα κατευθυνόμενος ψεκασμός στον κορμό και τους βραχίονες με καλή διαβροχή.

ΩΙΔΙΟ :

Γενικές πληροφορίες :

- Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν το ωίδιο.

- Υπενθυμίζεται ότι οι νεαροί καρποί και η τρυφερή βλάστηση είναι ιδιαίτερα ευπαθείς.

Οδηγίες :

  • - Στις μηλιές συνιστάται να συνεχιστεί η αντιμετώπιση. Η επέμβαση μπορεί να συνδυαστεί με αυτήν για την καρπόκαψα και του φουζικλαδίου.

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ :

Γενικές πληροφορίες

– Διαπιστώσεις:

- Οι καιρικές συνθήκες της περιόδου δεν ευνοούν το φουζικλάδιο (απουσία βροχών, μειωμένες δροσιές).

Οδηγίες :

  • Συνιστάται προστασία σε περιόδους με βροχές ή έντονες δροσιές μόνο στις μηλιές και αχλαδιές που έχουν συμπτώματα.

Φάρμακα : Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Να προτιμούνται φυτοπροστατευτικά που είναι φιλικότερα για τον χρήστη, το περιβάλλον και το προϊόν.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οι δραστικές ουσίες chlorpyrifos / chlorpyrifos methyl δεν είναι πλέον εγκεκριμένες για χρήση ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Όλες οι εγκρίσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιείχαν τις ανωτέρω δραστικές ουσίες έχουν ανακληθεί ενώ η καταληκτική ημερομηνία χρήσης αποθεμάτων από τον τελικό χρήστη έληξε στις 16 Απριλίου 2020. Λόγω των αποφάσεων μη έγκρισης των δραστικών ουσιών, σας γνωρίζουμε ότι τον Φεβρουάριο του 2020 ψηφίστηκε Κανονισμός μείωσης όλων των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων των chlorpyrifos / chlorpyrifos methyl στο όριο του αναλυτικού προσδιορισμού. Τα νέα όρια αναμένεται να δημοσιευτούν στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ισχύσουν το φθινόπωρο του 2020.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις