Καρπόκαψα Καρυδιάς

Καρπόκαψα Καρυδιάς

Από τα δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού της Υπηρεσίας μας και την παρακολούθηση των φερομονικών παγίδων, διαπιστώνεται ότι είναι σε εξέλιξη η πτήση της δεύτερης γενιάς της καρπόκαψας. Οι παραγωγοί θα πρέπει να ελέγχουν τους προσβεβλημένους καρπούς και αν ξεπερνούν το 1% αυτή την εποχή πρέπει να περιμένουμε ζημιά πάνω από 5% στην συγκομιδή.

Απαραίτητες επεμβάσεις για την Καρπόκαψα - Farmacon - Blog - Η #1 ...

Ζημιά από είσοδο προνύμφης σε καρύδι

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ζημιά σε καρύδια από προνύμφες της πρώτης γενιάς

Δείτε επίσης