Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Βαμβακοκαλλιέργειας
Φυτοπροστασία Βαμβακοκαλλιέργεια

Στόχοι

Το παρόν δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων φυτοπροστασίας απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την ενημέρωση τους για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο .Τα δελτία βασίζονται στους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούνται σε βαμβακοφυτείες της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης , στις τακτικές λήψεις στοιχείων - δειγματοληψιών προνυμφών επί των φυτικών οργάνων , καθώς και στην καταγραφή των συλλήψεων ενήλικων πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στις παγίδες που έχουν τοποθετηθεί σε αντιπροσωπευτικές θέσεις για την βαμβακοκαλλιέργεια της Περιφερειακής μας Ενότητας από γεωπόνους της υπηρεσίας .

Διαπιστώσεις – καιρικές συνθήκες

Οι βαμβακοκαλλιέργειες στην Π.Ε. Ξάνθης , έχουν καλή εξέλιξη και βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο του ανοίγματος των καρυδιών μέχρι τη συγκομιδή του βαμβακιού. Γενικά δεν υπάρχουν φυτοπαθολογικά προβλήματα στις βαμβακοκαλλιέργειες της Περιφερειακής μας Ενότητας Χαρακτηριστικό των καιρικών συνθηκών , η εδώ και καιρό απουσία των βροχοπτώσεων και οι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή . Συνεχίστηκε η συστηματική άρδευση των καλλιεργειών , με αποτέλεσμα να επιτευχθεί , μία μικρή επιτάχυνση , της ανάπτυξης και της ωρίμανσης των καρυδιών

Πτήσεις –Παρατηρήσεις συλλήψεων

Τόσο για το πράσινο σκουλήκι όσο και για το ρόδινο σκουλήκι έχουμε παρατηρήσει την πτήση των ακμαίων της τρίτης γενεάς που ολοκληρώνεται . Δεν έχει διαπιστωθεί καμία παρουσία ανησυχητική προνυμφών στα καρποφόρα όργανα των πιο όψιμων καλλιεργειών αυτή την περίοδο .

Συστάσεις - καλλιεργητικές πρακτικές –διαχείριση των εντόμων που διαχειμάζουν εντός του εδάφους

o Συστάσεις

Από το άνοιγμα των καρυδιών και πέρα δεν είναι αναγκαία η επέμβαση διότι την περίοδο αυτή τα καρύδια είναι ώριμα και όχι ευάλωτα από το πράσινο και ρόδινο σκουλήκι .

Καλλιεργητικές πρακτικές ( αποφύλλωση-συγκομιδή )

Δεδομένης λοιπόν της έναρξη της συγκομιδής μέσα στο επόμενο διάστημα , έχουμε να επισημάνουμε τις παρακάτω καλλιεργητικές τεχνικές :

Αποφύλλωση :

 • Συνιστάται αποφύλλωση με τα εγκεκριμένα αποφυλλωτικά σκευάσματα όπως αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων : http: //www.minagric,gr//syspest/ , όταν το ποσοστό ανοιγμένων καρυδιών είναι 50 % περίπου και εφόσον υπάρχει μεγάλο ποσοστό ώριμων καρυδιών (80-90%). Τα αποφυλλωτικά έχουν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα όταν εφαρμόζονται με υψηλή θερμοκρασία και σχετική υγρασία.
 • Η εφαρμογή τους θα πρέπει να γίνεται όταν αναμένεται θερμός καιρός τουλάχιστον για 3 με 4 ημέρες.
 • Μία πρόωρη αποφύλλωση βλάπτει την ποιότητα του βαμβακιού και πολλές φορές μπορεί να έχει τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα, όπως μισοάνοιγμα των καρυδιών και «καραμελοποίηση» τους .
 • Επίσης, για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των αποφυλλωτικών απαιτούνται οι παρακάτω κλιματικές συνθήκες:
 1. ευνοϊκές θερμοκρασίες ημέρας και νύχτας (μεγαλύτερες των15‐18°C) για 4‐5 ημέρες μετά την εφαρμογή.
 2. η εδαφική υγρασία να είναι χαμηλή και
 3. να επικρατεί καιρός με ηλιοφάνεια.
 • Αντίθετες κλιματικές συνθήκες παρεμποδίζουν ή καθυστερούν τη δράση τους.

Συγκομιδή :

 •  Η μηχανική συγκομιδή του σύσπορου βαμβακιού να πραγματοποιείται όταν αυτό δεν είναι υγρό .
 •  Όχι συγκομιδή , αμέσως μετά τη βροχή ή την νύχτα ή νωρίς το πρωί με δροσιά .

Διαχείριση των εντόμων που διαχειμάζουν εντός του εδάφους

Προσοχή : Η επιτυχής διαχείριση των εντόμων που διαχειμάζουν ως νύμφες εντός του εδάφους (σε βάθος έως 10 εκ ) , αποτελεί ένα κρίσιμο παράγοντα ελέγχου του εντόμου κατά τη νέα καλλιεργητική περίοδο . Δηλαδή ,όσο μικρότερος είναι ο πληθυσμός που θα καταφέρει να διαχειμάσει τόσο το καλύτερο αυτό θα προβεί για την προστασία των νέων βαμβακοφυτειών. Για το σκοπό αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο να προβαίνουμε στις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες των βαμβακοφυτειών αμέσως μετά τη συγκομιδή ώστε να προκαλούμε ελαχιστοποίηση του αριθμού των επιτυχώς διαχειμαζόντων εντόμων .

 1. Για την επίτευξη του παραπάνω απαιτείται
 • στελεχοκοπή και ψιλοθρυμματισμός των υπολειμμάτων των βαμβακόφυτων
 • άροση του εδάφους ( όργωμα με υνιοφόρο αλέτρι ) σε βάθος 20 – 25 εκατοστών κατά το Φθινόπωρο σε όλα τα χωράφια που καλλιεργήθηκαν με βαμβάκι ανεξαρτήτως της επόμενης καλλιέργειας του χωραφιού .
 • Επίσης και σε άλλα χωράφια , με καλλιέργειες όπως καλαμπόκι , καπνός όπου παρατηρήθηκε προσβολή από το πράσινο σκουλήκι και που πιθανόν του χρόνου στα πλαίσια της αμειψισποράς να καλλιεργηθούν με βαμβάκι ,να ακολουθείται η παραπάνω πρακτική της βαθιάς άροσης του εδάφους ( όργωμα με υνιοφόρο αλέτρι ) σε μεγαλύτερο βάθος 30-35 εκατοστά .

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνονται πλήρης αναστροφή του εδάφους και πλήρη ενσωμάτωση των θρυμματισμένων από την στελεχοκοπή υπολειμμάτων στο έδαφος με τα παρακάτω αποτελέσματα :

 • Άμεση καταστροφή των νυμφών
 • Έκθεση των νυμφών σε αντίξοες κλιματικές συνθήκες
 • Μεταφορά των νυμφών σε βάθη 20 – 25 εκατοστών με επακόλουθο μηχανική αδυναμίας εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους
 • Καταστροφή των στοών εξόδου των πεταλούδων με επακόλουθο , την μηχανικήαδυναμία εξόδου , των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους .

Η χρήση άλλων καλλιεργητικών πρακτικών όπως ρίπερ , καλλιεργητής , δισκοσβάρνα αντί του οργώματος δεν επιτυγχάνουν αναστροφή του εδάφους και ως εκ τούτο δεν αποτελούν αποτελεσματικές μεθόδους ελέγχου του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού .

Επιπλέον με αυτές τις καλλιεργητικές μεθόδους προστατεύεται τόσο το περιβάλλον όσο και η υγεία του ίδιου του καλλιεργητή και των περιοίκων .

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις