# ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Σχεδόν «αδύνατη» πλέον η εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην Ελλάδα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχεδόν «αδύνατη» πλέον η εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην Ελλάδα

Η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία είναι κομβικής σημασίας εργαλείο στην ανάπτυξη υγειών και βιώσιμων καλλιεργειών ενώ πρόκειται για μια μέθοδο που επηρεάζει όχι μόνο τους αγρότες, αλλά και τους γεωπόνους, τους μικροκαλλιεργητές και άλλους επαγγελματίες του ευρύτερου πρωτογενούς τομέα.