Αιτήσεις για τη στρεμματική ενίσχυση εαρινής πατάτας

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Χίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ανοιξιάτικης πατάτας, ότι για να τύχουν της σχετικής ανά στρέμμα ενίσχυσης, σύμφωνα με την 1553/43506/10/4/2012 Κ.Υ.Α., θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Χίου, μέχρι και τις 10 Μαρτίου 2015 για τις πατάτες των οποίων η συγκομιδή προβλέπεται να γίνει κατά την περίοδο από 1ης Απριλίου μέχρι 31η Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

Η επιδοτούμενη, καλλιεργούμενη έκταση, ανά δικαιούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα με ελάχιστη ανά αγροτεμάχιο το μισό στρέμμα και να έχει δηλωθεί στην Ενιαία αίτηση. Το ποσό ενίσχυσης καθορίζεται σε 60 Ευρώ ανά στρέμμα.

Η αίτηση ενίσχυσης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης στην οποία εμφανίζεται ο αριθμός ΙΒΑΝ και το ονοματεπώνυμο του παραγωγού.
3. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου .
4. Αντίγραφο της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης του έτους, για το οποίο αιτείται ο παραγωγός την ενίσχυση.
5. Παραστατικά κατοχής αγροτεμαχίων:
α) Για τις ιδιόκτητες εκτάσεις, το έντυπο του Ε9 της φορολογίας εισοδήματος του αιτούντος, στο οποίο εμφανίζεται το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο ή ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας με το πιστοποιητικό μεταγραφής.
β) Για τις μισθωμένες εκτάσεις διάρκειας μέχρι 9 ετών υποβάλλεται ηλεκτρονικό μισθωτήριο μέσω ΤΑΧΙS στο οποίο αναγράφεται η τοποθεσία, η έκταση του αγροτεμαχίου .
γ) Για τις μισθωμένες εκτάσεις διάρκειας είναι μεγαλύτερες από εννέα (9) έτη υποβάλλεται συμβολαιογραφικό έγγραφο και το πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ.Α.Ο.Κ Χίου και στο τηλέφωνο 22713 -53320 (Κα Καλαϊτζίδου Ιωάννα).

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις