Π.Σ.Α.Α.Φ.:επικαιροποίηση των αιτημάτων

Επιστολή του  Πανελλήνιου Συλλογου Αδικημένων Αγροτικών Φωτοβολταϊκών (Π.Σ.Α.Α.Φ.) προς: τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας,κ. Π. Σκουρλέτη, και προς τον  Γ.Γ. Ενέργειας κ. Α. Αλεξόπουλο σχετικά με την επικαιροποίηση των αιτηματων τους.Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Παρακαλούμε δεχθείτε τα συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων σας και τις ευχές μας για επιτυχία στο έργο σας.

Όπως γνωρίζετε, με τον ν. 4254/2014 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΓ υποπαρ. ΙΓ1) «επανακαθορίστηκαν» μονομερώς και υποχρεωτικώς οι τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν συμφωνήσει οι κατ' επάγγελμα αγρότες / ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σταθμών με συμβάσεις που συνήψαν με την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Αποτέλεσμα του υποχρεωτικού «επανακαθορισμού» είναι η μείωση των τιμών σε ποσοστό 12%. Η εν λόγω μείωση επεβλήθη οριζόντια σε όλους τους αγρότες, ανεξάρτητα από κρίσιμες παραμέτρους, όπως είναι ο χρόνος σύνδεσης των μονάδων και το κόστος κατασκευής τους. Συνέπεια της οριζόντιας (μη παραμετροποιημένης) μείωσης των τιμών είναι το ποσοστό απόδοσης των επενδεδυμένων κεφαλαίων τους να διαφοροποιείται δραστικά (σε πολλές περιπτώσεις υποδιπλασιάζεται) και παντελώς αδικαιολόγητα, σε βάρος κυρίως αυτών που κατασκεύασαν με υψηλό κόστος τα έτη 2011 και 2012 και σε όφελος αυτών που κατασκεύασαν με ασυγκρίτως μικρότερο κόστος το 2013 (στήλες (2) του συγκριτικών επισυναπτόμενων πινάκων). Οι θιγόμενοι από την μη παραμετροποίηση αγρότες αποτελούν περίπου το 55% του συνόλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σε σχέση με τις παραμετροποιημένες (θεωρητικά δίκαιες) τιμές των λοιπών παραγωγών έως 100KWp / XE, οι τιμές των αγροτών του 2013 είναι υψηλότερες έως και +39,66% ενώ του 2011 και 2012 υπολείπονται έως και -28,45%. Οι συνημμένοι πίνακες επιβεβαιώνουν του λόγου το ασφαλές.

Η κατά τα ανωτέρω οριζόντια μείωση τιμών των κατ' επάγγελμα αγροτών προέκυψε,κατόπιν πιέσεων και παρασκηνιακών διαβουλεύσεων συγκεκριμένης ομάδας (άκρως ωφελημένων) παραγωγών, ως νομοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε κυριολεκτικά την «τελευταία στιγμή», χωρίς αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς της, δημόσια διαβούλευση και γνωμάτευση της ΚΕ.Ν.Ε., αντικαθιστώντας την αρχική δίκαια παραμετροποιημένη διάταξη.

Πρωτίστως όμως, η οριζόντια μείωση αντιτίθεται στον ίδιο τον σκοπό του ν. 4254/2014, που όπως προκύπτει από την αιτιολογική του έκθεση (σελ.97-105) είναι, η βιωσιμότητα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. με μείωση των συμβασιοποιημένων τιμών, επί τη βάσει όμως αντικειμενικών και εύλογων παραμέτρων, συνδεόμενων ιδίως με το κόστος κατασκευής, κατά τρόπο ώστε να είναι δίκαιη και να επιβάλλεται αναλογικά. Ο κανόνας αυτός, ήτοι η αναλογική μείωση των τιμών, εφαρμόζεται σε ΟΛΟΥΣ τους παραγωγούς ΠΛΗΝ των κατ' επάγγελμα αγροτών, που υφίστανται ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ μείωση χωρίς εφαρμογή των υπόψη δίκαιων, εύλογων και αντικειμενικών παραμέτρων. Πρόκειται, όπως είναι σαφές, για θρίαμβο της πελατειακής πολιτικής λογικής σε βάρος της ισονομίας των πολιτών!

 Η εν λόγω οριζόντια – χωρίς παραμετροποίηση - μείωση τιμών επιφέρει άνιση δυσμενή μεταχείριση σε βάρος των αγροτών που κατασκεύασαν τα πάρκα τους τα έτη 2011 και 2012 με πολύ υψηλό κόστος, που δεν δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος. Το μόνο συμφέρον που εξυπηρετεί είναι μερίδας αγροτών (συμπεριλαμβανομένης της ομάδας που  συμμετείχε στις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις) σε βάρος των υπολοίπων, δεδομένου ότι το συνολικό ποσό μείωσης και, συνακόλουθα, το όφελος του Ειδικού Λογαριασμού, είναι το ίδιο είτε με την οριζόντια, είτε με την παραμετροποιημένη μείωση τιμών.

Υπό τους ανωτέρω όρους, η επίμαχη οριζόντια μείωση αντίκειται ευθέως στις συνταγματικές αρχές της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 Συντ.) και της  αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 Συντ.). Σημειώνεται η έλλειψη γνωμάτευσης της ΚΕ.Ν.Ε. επί της εν λόγω διάταξης. Επιπλέον, ενόψει της κραυγαλέας αδικαιολόγητης ανισότητας που επιφέρει μεταξύ των αγροτών, προσβάλλει τον ίδιο τον πυρήνα του κράτους δικαίου, βασικό στοιχείο του οποίου είναι η διασφάλιση της ισονομίας μεταξύ των πολιτών, η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους (άρθρο 5 παρ. 1 Συντ.) και ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 παρ. 1 Συντ.). Παρακάμπτει επίσης την οδηγία του επιτρόπου ενέργειας για διασφάλιση κατά το δυνατόν ίδιου βαθμού απόδοσης στις ομοειδείς επενδύσεις.

Ο Π.Σ.Α.Α.Φ. έχει ήδη κινηθεί νομικά, για να ανατρέψει την κραυγαλέα αυτή αδικία που επιβλήθηκε σε βάρος των μελών του. Ήδη σημαντικός αριθμός αγροτών συμμετέχει σε ομαδικές αγωγές, που κατατέθηκαν στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια. Θα προσφύγει, εάν απαιτηθεί, στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για την προάσπιση, των δίκαιων αιτημάτων και συμφερόντων των μελών του. Θα διεκδικήσει το αυτονόητο σε ένα κράτος δικαίου: Την ΙΣΟΝΟΜΙΑ.

Κατόπιν των παραπάνω κύριε Υπουργέ, επανερχόμαστε στις από 11/12/2014 , 13/02/2015 και Α.Π. 2265/16/9/2015/Διεύθυνση ΑΠΕ & Ηλεκτρικής Ενέργειας επιστολές μας και ζητάμε:  

α. Παραμετροποίηση τιμών ανάλογων του κόστους με ενιαία προσαύξηση, που να διασφαλίζει σε όλους -κατά το δυνατόν- ίδιο συντελεστή απόδοσης. Επιτυγχάνεται  σε μέγιστο δυνατό βαθμό εάν επανέλθει η διάταξη που αντικαταστάθηκε με την νομοτεχνική βελτίωση. Η εν λόγω διάταξη φέρει εγγυήσεις καλής νομοθέτησης και συνταγματικής νομιμότητας που δεν φέρει η ψηφισθείσα ( δημόσια διαβούλευση, γνωμάτευση ΚΕ.Ν.Ε., επεξεργασία αρμόδιας επιτροπής κ.λ.π.), εκπληρώνει τους σκοπούς του νόμου όπως αναλύονται στην αιτιολογική του έκθεση (σελ.97-105), διαμορφώνει δίκαιες και ανάλογες του κόστους τιμές με ίδια προσαύξηση (15%) σε όλους και επιφέρει   ισοδύναμο όφελος στον ειδικό λογαριασμό. Η διευθέτηση πρέπει να γίνει πριν την υποβολή δηλώσεων του 2015 ( υποβάλλονται από 1/1 έως 31/3/2016 ), για να προληφθεί η περσινή (κατάφορη) αδικία, που με την υποβολή της δήλωσης σε μερίδα αγροτών μειώθηκαν τα έσοδα έως 28,45% χαμηλότερα και σε άλλη μερίδα αυξήθηκαν έως 39,66% υψηλότερα  των μη αγροτών !!!! (βλ. συνημμένο πίνακα αποκλίσεων) 
β. Υιοθέτηση της πρότασης που υποβάλαμε με την από 5/6/2015 επιστολή μας και στην δημόσια διαβούλευση του άρθρου 14 του Σ/Ν <<Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις>>, για να αποκατασταθούν οι 200-250 αγρότες που υπέβαλαν (ως όφειλαν) δήλωση της ιδιότητάς τους για την χρήση 2014, και αντί προσαύξησης τιμωρήθηκαν με μείωση τιμών και εσόδων!!! Το υπ' όψιν Σ/Ν του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα κατατεθεί στην βουλή στο αμέσως προσεχές διάστημα. 
γ. Επέκταση του φωτογραφικού άρθρου 58 του Ν.4315/2014 και στους αγρότες που συνδέθηκαν το ίδιο τρίμηνο (Β΄ 2013) με το ίδιο κόστος, και αντί αύξησης από 0,21953 η 0,229869 σε 0,27e / kwh που γίνεται σε άλλους με την ρύθμιση, μειώνονται οριζόντια 12% από 0,21953 σε 0,1931864 e / kwh.       
 δ. Ορισμό συνάντησης, για να σας ενημερώσουμε διεξοδικότερα για τις στρεβλώσεις και αδικίες που δημιούργησε η οριζόντια μείωση, και τους κινδύνους που συνεπάγονται αυτές για τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ και τους αγρότες. Υπάρχει πρόσφατο περιστατικό αυτοκτονίας αγρότη από ανάλογη αιτία.   


               Με τιμή

     Παναγιώτου Ευάγγελος
             πρόεδρος
   

    Γεροθόδωρος Θεόδωρος
            Γραμματέας

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις