"Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις"

Προτάσεις του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας στο Σχέδιο Νόμου.

"Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις"

Σχέδιο Νόμου "Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις"

 

Παρατηρήσεις

Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ)

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση,  θέτοντας ως στόχο την προάσπιση των συμφερόντων των Ελλήνων κτηνοτρόφων και των καταναλωτών και στη διασφάλιση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων σε πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού.

Επιπρόσθετα, η καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, ιδιαίτερα για τους τομείς του κρέατος και των προϊόντων αυτού και του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων,  αποτελεί εξαιρετικά σοβαρό θέμα  και πάγιο αίτημα του ΣΕΚ, αποσκοπώντας στην ενίσχυση  της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, την αύξηση της ρευστότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και  ειδικότερα των μικρών και μεσαίων

οι οποίες παρουσιάζουν έντονα προβλήματα ρευστότητας λόγω των καθυστερημένων πληρωμών, ιδιαίτερα από  τις μεγάλες αλυσίδες super market .

Β. Κατ' άρθρο παρατηρήσεις

Άρθρο 2
Εμπορική συναλλαγή

Είναι γεγονός ότι αρκετά ευρωπαϊκά κράτη ακολουθούν, εδώ και πολλά χρόνια νομοθετική ρύθμιση, μέσω της οποίας προβλέπουν συγκεκριμένη προθεσμία πληρωμής για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων.

Χαρακτηριστικά  αναφέρουμε ότι ο γαλλικός εμπορικός κώδικας στο άρθρο L443-1 προβλέπει, ήδη από το 1986, προθεσμία πληρωμής τριάντα ημερών για τα ευαλλοίωτα τρόφιμα, και είκοσι ημερών για το φρέσκο κρέας, επί ποινή σημαντικών διοικητικών προστίμων.  Αντίστοιχα, ο ισπανικός νόμος 15/2010 προβλέπει προθεσμία πληρωμής 30 ημερών για  φρέσκα και ευπαθή τρόφιμα, ο δε ιταλικός νόμος 192/2012 αποκλείει και αυτός τη δυνατότητα των συμβαλλομένων να ορίσουν μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη προθεσμία πληρωμής. Πάγιο αίτημα του ΣΕΚ ήταν και παραμένει η προθεσμία πληρωμής  για τους τομείς του κρέατος και των προϊόντων αυτού καθώς και του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων να μην ξεπερνάει τις 30 ημέρες.

 Ωστόσο στη σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση και με δεδομένη την ασφυκτική έλλειψη ρευστότητας και την επιβολή των capital controls, πιστεύουμε ότι  από την πλήρη απουσία κανόνων που επικρατεί σήμερα,  η θέσπιση των 60 ημερών, όσον αφορά την προθεσμία πληρωμής,  θα λειτουργήσει  προς τη θετική κατεύθυνση και θα τονώσει οικονομικά χιλιάδες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες παρουσιάζουν έντονα προβλήματα ρευστότητας λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στις πληρωμές.

Τονίζουμε ωστόσο ότι ο ΣΕΚ διατηρεί την πάγια θέση του για  την οποία θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα,  ώστε προοπτικά η χώρα μας να  θεσπίσει προθεσμία πληρωμής η οποία δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των τροφίμων.

 

Πρόταση ΣΕΚ

Προκειμένου να αποφθεχθούν διακρίσεις και στρεβλώσεις στο εμπόριο, δηλαδή οι μεταποιητές/έμποροι να εξοφλούν τον παραγωγό μέσα σε 60 ημέρες και να εισπράττουν από την λιανική πώληση και κυρίως από τις μεγάλες αλυσίδες την αξία των πωληθέντων προϊόντων μήνες αργότερα, είναι απαραίτητο η προθεσμία πληρωμής  των 60 ημερών να επιβάλλεται  και στη διακίνηση και λιανική  πώληση των νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων.

Άρθρο 5

 Υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης στο γάλα

Σύμφωνα με  τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 5

3. Αν το άρμεγμα, η επεξεργασία και η συσκευασία  του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού σε γαλακτοκομικά προϊόντα έχει γίνει σε περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ένδειξη προέλευσης στο τελικό προϊόν μπορεί να αποδοθεί ενιαία ως «προέλευση Ε.Ε.».

 4. Αν το άρμεγμα, η επεξεργασία και η συσκευασία  του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού σε γαλακτοκομικά προϊόντα έχει γίνει  σε περισσότερες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ένδειξη προέλευσης στο τελικό προϊόν μπορεί  να αποδοθεί ενιαία ως «προέλευση εκτός Ε.Ε.».

Ο ΣΕΚ προτείνει

Δεδομένου ότι επισήμανση της προέλευσης  αποτελεί πληροφορία που πρέπει να είναι διαθέσιμη στον καταναλωτή, καθώς η ποιότητα  συνδέεται στενά με την προέλευση, κρίνεται επιβεβλημένη η υποχρεωτική αναγραφή των χωρών προέλευσης, τουλάχιστον της χώρας άμελξης, αντί της ένδειξης "προέλευση Ε.Ε." ή  "προέλευση εκτός Ε.Ε."

Άρθρο  9

Υποχρεωτική επισήμανση  καταγωγής – προέλευσης στο κρέας

Οι  διατάξεις του  άρθρου 9 του παρόντος νομοσχεδίου  κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση για την εξάλειψη του φαινομένου των παράνομων  "ελληνοποιήσεων", που παραμένει  ανεξέλεγκτο  εδώ και δεκαετίες.

 

Υπενθυμίζουμε ότι τρία σημαντικά και πάγια αιτήματα του ΣΕΚ για την πάταξη αυτών των φαινομένων είναι η εφαρμογή της  υποχρεωτικής αναγραφής της προέλευσης των κρεάτων στην ταμειακή μηχανή, της χώρας προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα και ο αυστηρός έλεγχος της αγοράς από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η αναγραφή προέλευσης  των κρεάτων στην ταμειακή μηχανή είναι  ένα επιβεβλημένο και πολύ σοβαρό πρώτο βήμα και  το στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Οι "ελληνοποιήσεις" αγροτικών προϊόντων αποτελούν πληγή για τους  παραγωγούς, τους  καταναλωτές, αλλά και για την οικονομία της χώρας. Την  υψηλή ποιότητα που χαρακτηρίζει τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, η οποία  έχει αναγνωριστεί  όχι μόνο από τους Έλληνες καταναλωτές αλλά και διεθνώς εκμεταλλεύονται όλοι  αυτοί που  κάνουν τις «ελληνοποιήσεις» αισχροκερδώντας εις βάρος παραγωγών και  παραπλανώντας ταυτόχρονα τους  καταναλωτές.

 

Σήμερα η  ελληνική παραγωγή τόσο  στο κρέας, κυρίως στο βόειο και  το χοίρειο, όσο και στο αγελαδινό γάλα υποχωρεί συνεχώς και  το εμπορικό αγροτικό ισοζύγιο επιβαρύνεται κατά 1,8 δις. € περίπου για εισαγωγές κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων.

 

Επισημαίνουμε επίσης ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει πρόνοια για το σχεδιασμό την υιοθέτηση και  εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού  συστήματος ιχνηλασιμότητας  ΄από τον στάβλο στο πιάτο΄ σε εθνικό επίπεδο. Έτσι η  εφαρμογή της υποχρεωτικής αναγραφής της προέλευσης των κρεάτων στην ταμειακή μηχανή και της προέλευσης του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού στα γαλακτοκομικά προϊόντα, που είναι επιβεβλημένη, σε συνδυασμό  με τα δεδομένα του συστήματος ιχνηλασιμότητας θα  κάνουν  πιο αποτελεσματικό και στοχευμένο το έργο του ελεγκτικού μηχανισμού.

Άρθρο 12

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2637/1998

Στο  άρθρο 12  και στη σύνθεση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ  προτείνουμε να  προστεθεί:

Δύο εκπρόσωποι των αγροτών και κτηνοτρόφων  με τον αναπληρωτή τους,  ένας για τη φυτική και  ένας  για τη ζωική παραγωγή. Ο  εκπρόσωπος για τη ζωική παραγωγή με τον αναπληρωτή του ορίζονται από το Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ).

Άρθρο 13

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4384/2016

Σύμφωνα με το άρθρο 13 (Παράγραφος 1) το υπόλοιπο του ενεργητικού που απομένει των ΑΣ το διαχειρίζεται αποκλειστικά ο Οργανισμός Διαχείρισης Ακινήτων Γαιών και Εξοπλισμών (ΟΔΙΑΓΕ).

Πρόταση ΣΕΚ

Δεδομένου ότι η περιουσία των αγροτικών συνεταιρισμών  αποτελεί προσφορά πολλών γενεών, τα περιουσιακά στοιχεία ακόμη και στην περίπτωση, που η εκκαθάριση αποτελεί μονόδρομο, πρέπει να δίνονται αποκλειστικά στους πλησιέστερους συνεταιρισμούς, ώστε να χρησιμοποιηθούν και πάλι  προς όφελος  των  συνεταιρισμένων αγροτών. 

Άρθρο 14

Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

1. Είναι αδιανόητο  ότι στην προτεινόμενη τροποποίηση  του άρθρου 7 του νόμου 1790/1988 δεν προβλέπεται καμία εκπροσώπηση των αγροτών και κτηνοτρόφων στη σύνθεση του Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές απαρτίζουν τα έσοδα του Οργανισμού και αποτελούν το λόγο ύπαρξής του.

 

Θεωρώντας όχι απλά απαραίτητη, αλλά απόλυτα αναγκαία, και επιβεβλημένη την εκπροσώπηση των αγροτών και κτηνοτρόφων ο ΣΕΚ προτείνει να προστεθεί:

Τρεις (3) εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται από φορείς αγροτών και κτηνοτρόφων πανελλήνιας εμβέλειας. Ό ένας εκ των εκπροσώπων με τον αναπληρωτή του ορίζεται  από  το Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), ο οποίος αποτελεί  τη μεγαλύτερη  κτηνοτροφική οργάνωση στη χώρα, εκπροσωπώντας  όλους τους κλάδους της ζωικής παραγωγής, (βοοτροφία, αιγοπροβατοτροφία, χοιροτροφία, πτηνοτροφία, μελισσοκομία) πανελλαδικά.

 

2. Τροποποίηση του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» :

Α) Μεγάλες καταστροφές κύρια σε αγροτικές καλλιέργειες προκαλούν αγέλες αγριογούρουνων, ο πληθυσμός των οποίων έχει αυξηθεί ανεξέλεγκτα τα τελευταία χρόνια.   Σε πολλές περιπτώσεις  καταγράφεται ολική καταστροφή αγροτικών καλλιεργειών.   Οι παραγωγοί δεν έχουν τρόπο να προστατευθούν από αυτές τις επιθέσεις και παράλληλα δεν αποζημιώνονται για τις ζημιές αυτές από τον ΕΛΓΑ καθώς η αποζημίωση αφορά μόνο προστατευόμενες  βάσει της Σύμβασης RAMSAR περιοχές.

Είναι απαραίτητο άμεσα :

Να συμπεριληφθούν στους ασφαλιζόμενους  κινδύνους από τον ΕΛ.Γ.Α, οι ζημιές από αγριογούρουνα και εκτός προστατευόμενων βάσει της Σύμβασης RAMSAR περιοχών.

Β) Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι σε πολλές περιοχές της χώρας από επιδρομές των τσακαλιών σε κοπάδια. Το πρόβλημα έχει διογκωθεί τα τελευταία χρόνια καθώς τα τσακάλια είναι πάρα πολλά, ομαδοποιημένα και επιθετικά, με συνέπεια να αποτελούν πολύ σοβαρό κίνδυνο.

Γι’ αυτό  προτείνουμε τη συμπερίληψη στους ασφαλιζόμενους  κινδύνους από τον ΕΛ.Γ.Α, ζημιών από τσακάλια.

Παράλληλα για να αντιμετωπιστεί το τεράστιο πρόβλημα της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού των αγριογούρουνων και των τσακαλιών θα  πρέπει:

·         Να υπάρξει  καταγραφή του πληθυσμού τους

  • Να κινητοποιηθεί  ο  κρατικός  μηχανισμός  και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα καταστολής του φαινομένου.

Γ) Μείωση της ασφαλιστικής εισφοράς για το ζωικό κεφάλαιο κατά  25%, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έσοδα του ΕΛΓΑ από την ειδική ασφαλιστική εισφορά (0,75%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας του ζωικού κεφαλαίου είναι σήμερα περίπου 16 εκ. € ενώ οι δαπάνες του Οργανισμού για την αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου ανέρχονται σε περίπου  8 εκ. €, δηλαδή 50%  των καταβαλλόμενων εισφορών αλλά  και της εξαιρετικά δύσκολης οικονομικής κατάστασης των κτηνοτρόφων.

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις