2η Προκύρηξη για το πρόγραμμα «ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 2017»

Της Λούσπα Καλλιόπης* για το agrocapital.gr

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται δήλωση ΟΣΔΕ, το οποίο ξεκίνησε να δέχεται νέες αιτήσεις από 1/11/2017 εώς 26/11/2017.

Προσεχώς αναμένεται να εκδοθεί η 2η προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στο Υπομέτρο 6.1«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» , ισχύει για τις περιφέρειες που απέμεινε υπόλοιπο δημόσιας Δαπάνης από την 1η Προκήρυξη του Προγράμματος. Αυτές οι περιφέρειες είναι: Περιφέρεια Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας: Εν δυνάμει δικαιούχοι μπορούν να κριθούν όλοι οι νέοι που είναι κάτοικοι σε μία από τις προαναφερθείσες περιφέρειες, ηλικίας 18-41 ετών, δεν είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και δεν έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με την γεωργία.

Προϋπόθεση για την υπαγωγή στο πρόγραμμα είναι η υποβολή Δήλωσης ΟΣΔΕ 2017 με δηλωθείσα έκταση εκφρασμένη ως τυπική απόδοση 8.000€ και άνω που υπολογίζεται με αντίστοιχους δείκτες από γεωπόνους μελετητές. Στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ακόμη και φοιτητές που βρίσκονται στο 4 έτος σπουδών, άνεργοι , ακόμη και αυτοί που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Η δέσμευση του προγράμματος είναι για 3-4 έτη και επιδοτεί τους Νέους Αγρότες με 17.000-22.000€, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στους ανέργους.

Για όσους δεν έχουν υποβάλλει Δήλωση ΟΣΔΕ 2017 και θέλουν να συμμετάσχουν στην προκήρυξη μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 1-26/11/2017.

Υποβολές αιτήσεων γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ .

*AGROEXPERT

Msc Γεωπόνος

Επιδοτούμενες Αγροπεριβαλλοντικές Μελέτες

Σχέδια Βελτίωσης-Ν. Αγρότες-ΕΣΠΑ-Ο.Π.-ISO

τηλ. 6973202688

 

Δείτε επίσης