Εκπόνηση και αναθεώρηση των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων

Ένα ακόμα βήμα, στην κατεύθυνση της εκπόνησης και αναθεώρησης των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων (ΕΧΠ) πραγματοποίησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να «κλειδώσει» η χρηματοδότηση για την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του νέου ΕΧΠ για τον Τουρισμό. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί και η ανάθεση εκπόνησης της σχετικής μελέτης αναθεώρησης του ΕΧΠ, που θα περιγράφει την εθνική στρατηγική για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του Τουρισμού, ενσωματώνοντας κατευθύνσεις για την τουριστική ανάπτυξη που θα λαμβάνουν υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τις ανάγκες των διαφορετικών περιοχών της χώρας.

Σε εξέλιξη βρίσκονται, παράλληλα, αντίστοιχες διαδικασίες για τη χρηματοδότηση εκπόνησης του ΕΧΠ για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, το οποίο θα διαμορφώσει, για πρώτη φορά, βασικές κατευθύνσεις για τη χωρική οργάνωση του εξορυκτικού κλάδου σε εθνικό επίπεδο, με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα ακολουθήσει η αναθεώρηση των υπολοίπων ΕΧΠ, που αφορούν στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Βιομηχανίας, Υδατοκαλλιεργειών και Καταστημάτων Κράτησης.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις