# ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Κελέτσης: Η οστρακοκαλλιέργεια αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους και ελπιδοφόρους κλάδους της υδατοκαλλιέργειας στη χώρα μας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κελέτσης: Η οστρακοκαλλιέργεια αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους και ελπιδοφόρους κλάδους της υδατοκαλλιέργειας στη χώρα μας

Βάσει αυτού, η αξιοποίηση όλων των υπαρχόντων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη του κλάδου και η υλοποίηση της στρατηγικής που έχει διαμορφώσει το Υπουργείο προς αυτήν την κατεύθυνση κρίνεται πολύ σημαντική, σύμφωνα με τον Υφυπουργό.
Δέσμη μέτρων από την Κομισιόν για τη βελτίωση σε αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και θαλάσσια οικοσυστήματα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δέσμη μέτρων από την Κομισιόν για τη βελτίωση σε αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και θαλάσσια οικοσυστήματα

Οι κύριοι στόχοι των μέτρων είναι η προώθηση της χρήσης καθαρότερων πηγών ενέργειας και η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, καθώς και η μείωση του αντίκτυπου του τομέα στα θαλάσσια οικοσυστήματα.