Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων και ενημερωτική ημερίδα για τα προγράμματα Προβολής και Προώθησης Οίνου στην εσωτερική αγορά

Ημερίδα πραγματοποιεί η Διεύθυνση Προώθησης γεωργικών προϊόντων του ΥΑΑΤ, αύριο στις 9.30 στην αίθουσα «Ερμής» του ΕΒΕΑ, επί της οδού Ακαδημίας 7 στον 6οόροφο.

Το πρόγραμμα της ημερίδας που αφορά Προγράμματα Προβολής Οίνου είναι το ακόλουθο:

9:30-10:00     Προσέλευση – Εγγραφές

10:00-12:00    Παρουσιάσεις

  • Χαιρετισμός από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  κ. Νικόλαο Αντώνογλου
  • «Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης αμπελοοινικού τομέα 2019-2023», Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Τροφίμων, κα Χρυσούλα Παπαδημητρίου
  • «Ειδικά Μέτρα Ενημέρωσης και Προώθησης οίνων - Στρατηγική – Στόχοι»Προϊσταμένη Δ/νσης Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, κα Μαγδαληνή Ράππου
  • «Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης αμπελοοινικού τομέα 2019-2023 - Ειδικά Μέτρα Στήριξης– Ενημέρωση στα Κ-Μ και Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών»

Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμμάτων Προώθησης οίνων και λοιπών προϊόντων

κ. Νικόλαος Ταβουλάρης

12:00-12:30    Διάλειμμα

12:30-14:00    Ερωτήσεις –Συζήτηση - Ολοκλήρωση εργασιών της ημερίδας

 

Συντονισμός:Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων –  Γενική Δ/νση Τροφίμων - Δ/νση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων

κα Μαγδαληνή Ράππου,  Προϊσταμένη Δ/νσης

 

Εντωμεταξύ η ίδια διεύθυνση του υπουργείου και ειδικά το τμήμα Προγραμμάτων Προώθησης Οίνου και λοιπών προϊόντων, εξέδωσε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη προγραμμάτων «εσωτερικής αγοράς» (αφορά τα Κράτη Μέλη της ΕΕ και την ελληνική αγορά) στο πλαίσιο του Μέτρου «Ενημέρωση στα Κράτη-Μέλη», που περιλαμβάνεται στο ελληνικό Πρόγραμμα Στήριξης 2019-2023.

Η υποβολή των αιτημάτων διέπεται από τις διατάξεις της υπ’ αρ. 299/38407/26.02.2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β781) στο οποίο διευκρινίζεται ότι δικαιούχοι είναι επαγγελματικές, διεπαγγελματικές Οργανώσεις καθώς και οργανώσεις οινοπαραγωγών και ενώσεις τους, αλλά και προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δυο ή περισσότερων παραγωγών (οινοποιείων).

Χώρες στόχοι του προγράμματος είναι:

α) Ομάδα Ι: Ελλάδα, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία.

β) Ομάδα ΙΙ: Κύπρος, Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Αυστρία.

γ) Ομάδα III: Λοιπές χώρες Ε.Ε.

Επιλέξιμες δράσεις του προγράμματος είναι:

1. Στήριξη παρέχεται για μία ή περισσότερες από τις παρακάτω δράσεις με τις υποκείμενες ενέργειές τους:

α) Η Δράση 1: Ενημερωτικές εκστρατείες. Οι ενέργειες που περιλαμβάνει η Δράση 1 είναι:

αα) Ενημερωτική εκστρατεία στο γενικό και εξειδικευ- μένο τύπο,

ββ) Ενημερωτική εκστρατεία στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο,

γγ) Ενημερωτική εκστρατεία στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

δδ) Ενημερωτική εκστρατεία, ιδίως σε σχολεία και ιν- στιτούτα,

εε) Ενημερωτική εκστρατεία μέσω οπτικοακουστικού, εντύπου ή άλλου υλικού, όπως φυλλάδια, αφίσες, DVD, gadget,

β) Η Δράση 2: Συμμετοχή σε εκδηλώσεις ιδίως παρου- σιάσεις, γευσιγνωσίες, και εκθέσεις. Οι ενέργειες που πε- ριλαμβάνει η Δράση 2 είναι:

αα) Ενοικίαση χώρων ή περιπτέρων ιδίως για εκθέσεις, παρουσιάσεις και γευσιγνωσίες,

ββ) Ενοικίαση ή αγορά απαραίτητου εξοπλισμού,
γγ) Ενοικίαση οθονών και άλλων ηχοσυστημάτων, δδ) Προβολή οπτικοακουστικού υλικού,
εε) Αγορά, μεταφορά οίνου και υλικών (όπως έντυπα) στ) Γεύματα και δείπνα,

ζζ) Ταξίδια προσκεκλημένων, όπως δημοσιογράφοι, εισαγωγείς, ειδικοί, στον τόπο διεξαγωγής των εκδηλώ- σεων Οι ενέργειες της Δράσης 2 είναι επιλέξιμες εφόσον οι εκδηλώσεις συγκεντρώνουν επαγγελματίες από του- λάχιστον όλες τις χώρες στόχους που περιλαμβάνει το πρόγραμμα του δικαιούχου.

2. Οι δράσεις της παρ. 1 και οι υποκείμενες ενέργειες τους είναι επιλέξιμες για στήριξη εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149.

Η ενίσχυση των προγραμμάτων προβολής στην εσωτερική αγορά ανέρχεται σε ποσοστό 50% που αφορά μόνο την συνδρομή της ΕΕ, χωρίς να προβλέπεται (αν και δεν απαγορεύεται) χορήγηση εθνικής συμμετοχής (30%).

Για το ΦΕΚ Β781 πατήστε ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις