Στα χέρια των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων δάνεια αξίας 42,845 δισ. ευρώ
Στα χέρια των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων δάνεια αξίας 42,845 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η συνολική αξία των δανείων αυτής της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε 42,845 δισ. ευρώ, στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021, έναντι 39,938 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Πιο αναλυτικά, η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων ανήλθε σε 16, 788 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021, από 14,006 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 2,8 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 16,708 δισ.ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021.

Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 8,885 δισ ευρώ αφορά σε δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 17 εκατ. ευρώ στα 80 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 635 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 5,538 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 760 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 20,519 δισ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Τέλος, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 368 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 12,589 δισ ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 333 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 7,680 δισ. ευρώ.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις