Στη φάκα φορτία οπωροκηπευτικών με υπολείμματα φυτοφαρμάκων

Τα φορτία με τα προϊόντα αυτά, οι επιτήδειοι είχαν στόχο να τα διοχετεύσουν στην αγορά, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών από την ύπαρξη υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων.

Συγκεκριμένα, εντός του 2021, διενεργήθηκαν με απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, επιπλέον προγράμματα εκτάκτων ελέγχων υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε εισαγόμενα φορτία φυτικής προέλευσης. Από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των προηγούμενων ετών 2018, 2019 και 2020 αλλά και από τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα διεξαχθέντων προγραμμάτων εκτάκτων ελέγχων σε εισαγόμενα φορτία φυτικής προέλευσης (τέσσερα προηγούμενα 3μηνα προγράμματα), διαπιστώνεται μια αυξανόμενη συχνότητα υπερβάσεων των ανώτατων επιτρεπτών ορίων υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων (MRLs), σε εισαγόμενα φυτικά προϊόντα σε σχέση με τα εγχώρια.

Συνοπτικά σύμφωνα με τους ελέγχους:

1. Παρατηρούνται αυξημένες υπερβάσεις υπολειμμάτων σε ντομάτες προέλευσης Αλβανίας. Συγκεκριμένα, σε πέντε από τα 14 δείγματα που λήφθηκαν (ποσοστό 35,71%) διαπιστώθηκαν συγκεντρώσεις υπολειμμάτων ανώτερες από τα ανώτερα επιτρεπτά όρια υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων.

2. Παρατηρείται αθρόα εισαγωγή μήλων προέλευσης Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας (546 φορτία και περισσότερα από 13 εκατομμύρια κιλά) κυρίως για χυμοποίηση αλλά και για την χονδρική αγορά και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς. Διαπιστώθηκαν αυξημένες υπερβάσεις υπολειμμάτων και συγκεκριμένα σε ποσοστό 8,11% (3 δείγματα με υπερβάσεις στα 37 δείγματα που λήφθηκαν).

3. Παρατηρούνται αυξημένες υπερβάσεις υπολειμμάτων σε λεμόνια προέλευσης Τουρκίας. Συγκεκριμένα, σε δύο από τα εννιά δείγματα που λήφθηκαν (ποσοστό 22,22%) διαπιστώθηκαν συγκεντρώσεις υπολειμμάτων ανώτερες από τα ανώτερα επιτρεπτά όρια υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων

Έκτακτο πρόγραμμα ελέγχου

Με σκοπό την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, από την κατανάλωση τροφίμων με συγκεντρώσεις υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων ανώτερες των ανώτατων επιτρεπτών ορίων θεσπίστηκε για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2021 έκτακτο πρόγραμμα ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων προκειμένου να διασφαλιστεί η διάθεση στην αγορά εισαγόμενων φυτικών προϊόντων απαλλαγμένων από συγκεντρώσεις υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, μεγαλύτερες από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.

Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα εφαρμογής του προγράμματος για το τρέχον τρίμηνο αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Το εν λόγω πρόγραμμα τροποποιείται ανάλογα με τα εισαγόμενα φορτία και τα ευρήματα των εργαστηριακών αναλύσεων.

Τα δείγματα λαμβάνονται από τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου  του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Αρμόδια εργαστήρια επισήμου ελέγχου υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων είναι:

Α. Το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, το οποίο έχει οριστεί ως εθνικό εργαστήριο αναφοράς.

Β. Το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του Π.Κ.Π.Φ.Π & Φ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις