ΣΕΚ: Διεκδικούμε  την άμεση στήριξη των παραγωγών για τις ζωοτροφές και για το ενεργειακό κόστος
ΣΕΚ: Διεκδικούμε την άμεση στήριξη των παραγωγών για τις ζωοτροφές και για το ενεργειακό κόστος

       Συνεδρίασε στις 8 Δεκεμβρίου 2021 στην Αθήνα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ). Διεξήχθη εκτεταμένη συζήτηση για όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους Έλληνες κτηνοτρόφους, μέσα στις δύσκολες συνθήκες που βρισκόμαστε. Συνθήκες που δημιουργούν προβλήματα βιωσιμότητας και έχουν να κάνουν με το υψηλό κόστος παραγωγής, όπως είναι οι ζωοτροφές και η ενέργεια, τις ανασφάλειες και δυσκολίες που δημιουργούνται στην άσκηση του κτηνοτροφικού επαγγέλματος σε ένα άστατο οικονομικό περιβάλλον. Αναπτύχθηκε έντονος προβληματισμός και εμπλουτίσθηκε περαιτέρω το πλαίσιο σκέψεων και παρεμβάσεων που θα πρέπει να εξετάσει και υλοποιήσει το ΔΣ του ΣΕΚ, άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, τόσο σε θεσμικό όσο και οργανωτικό επίπεδο.

 

        Τα βασικά θέματα που απασχόλησαν το Διοικητικό Συμβούλιο αφορούσαν:

Το υψηλό κόστος των ζωοτροφών και της ενέργειας. Η αύξηση των ζωοτροφών σε ποσοστά που κυμαίνονται από 25% έως 40% και της ενέργειας σε ποσοστά πάνω από 40% δημιουργούν κατάσταση ασφυξίας στην Ελληνική κτηνοτροφία. Η αυξήσεις αυτές σε μεγαλύτερο βαθμό, λόγω μεταφορικού κόστους επιβαρύνουν ιδιαίτερα τους κτηνοτρόφους των νησιωτικών περιοχών. Ακόμη και για τους αιγοπροβατοτρόφους οι αυξημένες για φέτος τιμές γάλακτος δεν μπορούν να καλύψουν ούτε το 50% των αυξήσεων του κόστους παραγωγής. Αποφασίσθηκε το ΔΣ να συνεχίσει τις θεσμικές παρεμβάσεις προς την πολιτική ηγεσία για λήψη άμεσων μέτρων ενίσχυσης για τις ζωοτροφές, αλλά και μείωσης του κόστους ενέργειας με μέτρα επιδοτούμενων «κτηνοτροφικών φωτοβολταϊκών». Η αμεσότητα έγκειται στο ότι υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα βιωσιμότητας στην αγελαδοτροφία, πτηνοτροφία, αιγοπροβατοτροφία και χοιροτροφία που αντιμετωπίζει επί πλέον κατάρρευση τιμών. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για την προετοιμασία πρότασης για το πως η επιδότηση του μεταφορικού κόστους για τα μικρά νησιά, θα φθάσει σε μείωση του κόστους παραγωγής και όχι σε απορρόφησή της από τους εμπόρους.

Επί πλέον των παραπάνω, θα πρέπει να προστεθεί η αύξηση του κόστους κτηνοτροφικών φαρμάκων, Λιπασμάτων, ανταλλακτικών κλπ, που χειροτερεύουν την βιώσιμη προοπτική της κτηνοτροφίας.

 

Τα χρέη των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων προς τις Τράπεζες, είναι ένα πρόσθετο δυσβάστακτο βάρος που σηκώνουν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι. Χρέη που δημιουργήθηκαν στην προσπάθεια δημιουργίας των απαιτούμενων σταβλικών εγκαταστάσεων και ζωικού κεφαλαίου.

Επί πλέον  η επιβολή  πρόσθετου φόρου (ΕΝΦΙΑ) στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, επέχει θέση «προστίμου» προς τους κτηνοτρόφους. Αυτό το χαράτσι ο ΣΕΚ παλεύει 2 χρόνια τώρα να το καταργήσει. Η εγκατάσταση είναι μέσο παραγωγής. Δεν το φορολογείς.

 

Τα προβλήματα που προέκυψαν από την προκαταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης στους παραγωγούς. Επικρίθηκε έντονα η προώθηση της ΚΥΑ της 5/10/2021 για τους βοσκοτόπους, που δημιούργησε προβλήματα στην πληρωμή των προκαταβολών, ιδιαίτερα των κτηνοτρόφων, καθώς επίσης και των προβληματικών πρακτικών διανομής του Εθνικού Αποθέματος, με καταχρηστικές εξασκήσεις δικαιωμάτων και που τελικά ζημιώνουν τους πραγματικούς παραγωγούς και ιδιαίτερα τους νέους. Το ΔΣ έθεσε τα προβλήματα προς επίλυση στο ΥΠΑΑΤ, προώθησε στο μέτρο του δυνατού την εξεύρεση λύσεων και θα παρακολουθήσει ιδιαίτερα την υλοποίηση της εκκαθάρισης της Ενιαίας Ενίσχυσης. Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την ΚΥΑ θα καταβληθεί προσπάθεια να μη συνεχισθούν το 2022.

 

Η υλοποίηση των κατευθύνσεων της ΝΕΑΣ ΚΑΠ. Το ΔΣ έχοντας γνώση των προβλημάτων της Ελληνικής Κτηνοτροφίας, συζήτησε αρκετούς από τους τομείς ορθολογικής παρέμβασης στον προγραμματισμό υλοποίησης της ΚΑΠ 2023-27 , σε ειδική συνεδρίαση θα εξειδικεύσει πλήρως, τις θεσμικές παρεμβάσεις του.

 

Βελτίωση της θέσης της Ελληνικής Κτηνοτροφίας στην διατροφική αλυσίδα. Ο ΣΕΚ στην προσπάθεια της προστασίας του κτηνοτροφικού κλάδου και των βασικών προϊόντων του (ΦΕΤΑ και Κρέας) από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, αλλά και καλύτερης οργάνωσης της παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης και διάθεσης, προωθεί την θεσμική του παρέμβαση μέσω αντίστοιχων Διεπαγγελματικών  Οργανώσεων. Ο κτηνοτροφικός κλάδος που έχει την πρώτη θέση στην διατροφική αλυσίδα, απασχολεί σημαντικό αριθμό παραγωγών και το σημαντικότερο διατηρεί ζωντανή την ύπαιθρο, δεν μπορεί να είναι ο αδύναμος κρίκος της αλυσίδας. Πρέπει να είναι ο πιο δυνατός. Και ο ΣΕΚ θα το πετύχει και με την συμμετοχή του σε αντίστοιχες Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, με αρχές διαφάνειας, ενίσχυσης της συνεργατικότητας και με γνώση της δύναμης της Ελληνικής Κτηνοτροφίας.

 

Επί πλέον συζητήθηκαν οι διαδικασίες των παρεμβάσεων στην ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ (Προστασία, Διάσωση και Γενετική Βελτίωση ντόπιων φυλών κτηνοτροφικών ζώων) καθώς επίσης και η θετική εξέλιξη στην πορεία των ανειλημμένων  προγραμμάτων του ΣΕΚ και αφορούν α) Την «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον ιδιωτικό τομέα» και β) Μέτρο 16 «Συνεργασία ΠΑΑ 2014-2020 –ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΦΕΤΑ».

 

Ο ΣΕΚ μαζί με όλους τους Έλληνες κτηνοτρόφους, διεκδικεί και θα διεκδικεί με όλα τα μέσα, την άμεση στήριξη των παραγωγών για τις ζωοτροφές και για το ενεργειακό κόστος.

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις