Πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια & Θάλασσα 2021-2027»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 7 Μαρτίου 2023, στη Θεσσαλονίκη, η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια & Θάλασσα 2021-2027» (ΠΑΛΥΘ) υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, κ. Δημήτριου Παπαγιαννίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό, ο Βουλευτής Θεσσαλονίκης, κ. Δημήτριος Βαρτζόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος ο Δήμαρχος Καλαμαριάς, κ. Ιωάννης Δαρδαμανέλης και τα στελέχη της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Ε.Ε "DG MARE", κ.κ. Στέλιος Μητολίδης, Δέσποινα Στυλιανίδου.

Επίσης, χαιρετισμό απηύθυνε ο Προϊστάμενος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού - ΓΔΣΣΕ ΕΣΠΑ, κ. Ιωάννης Φίρμπας εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Δημήτριου Σκάλκου.

Ο Πρόεδρος κ. Παπαγιαννίδης στην εισήγησή του αναφέρθηκε στην έναρξη της υλοποίησης του νέου Προγράμματος μετά από την έγκρισή του στις 30 Νοεμβρίου 2022 και την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΛΥΘ. Παρουσίασε τον συνολικό προϋπολογισμό του Προγράμματος, ο οποίος ανέρχεται σε 519,64 εκ. € Δημόσια Δαπάνη, εκ των οποίων 363,75 εκ. € (70%) αφορούν Ενωσιακούς Πόρους, οι οποίοι προέρχονται από το Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) ενώ 155,9 εκ. € (30%) αφορούν σε Εθνικούς Πόρους. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κατανομή του προϋπολογισμού στις τέσσερις προτεραιότητες γύρω από τις οποίες οικοδομείται το Πρόγραμμα:

1. Την προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδρόβιων βιολογικών πόρων  -   296,95 εκ. €   (57 %)

2. Την προώθηση των δραστηριοτήτων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης, καθώς και της εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, που συμβάλλουν στην επισιτιστική ασφάλεια της Ένωσης  -   130,40 εκ. € (25%)

3. Την ενθάρρυνση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές καθώς και σε περιοχές εσωτερικών υδάτων, και την προώθηση της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας   -   71,30 εκ. € (14%)

4. Την ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και τη δημιουργία προϋποθέσεων για την εξασφάλιση ασφαλών, προστατευμένων και καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση   -  10 εκ. €  (2%)

Τέλος, επεσήμανε ότι το επόμενο διάστημα θα αποτελέσει μία περίοδο έντονης δραστηριότητας και προκλήσεων καθώς θα ολοκληρώνεται η υλοποίηση του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και παράλληλα θα ξεκινά η ενεργοποίηση των δράσεων του ΠΑΛΥΘ 2021-2027, τονίζοντας τη σημασία τους για τον τομέα της αλιείας και καλώντας όλους τους εμπλεκόμενους να συνεργαστούν και να συνδράμουν στην επιτυχή μετάβαση στη νέα προγραμματική περίοδο.

Στο πλαίσιο των εργασιών της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΛΥΘ εγκρίθηκαν:

- Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής

- Η Μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων για τις πράξεις που θα συγχρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας

Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν:

- Για το Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027

- Για τον προγραμματισμό της ενεργοποίησης δράσεων στο πλαίσιο του ΠΑΛΥΘ κατά το 1ο εξάμηνο του 2023

- Για τη δράση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης

Τις εργασίες της Επιτροπής παρακολούθησαν εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων, υπηρεσιακοί παράγοντες Υπουργείων καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικοοικονομικών, επαγγελματικών και περιβαλλοντικών φορέων.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις