Πώς να προωθήσετε τη χρήση βιολογικών προϊόντων φυτοπροστασίας και διεγερτικών ανάπτυξης

Στην Ολλανδία οι αγρότες έχουν γίνει πρωτοσέλιδο για μεγάλες διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες και ελέγχουν πλέον σημαντικό αριθμό εδρών στο κοινοβούλιο, καθώς συνεχίζουν να αντιτίθενται στη νομοθεσία για να καταστεί η γεωργία πιο βιώσιμη. 

Τονίζουν ότι οι προτάσεις για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, όπως ο περιορισμός του αριθμού των ζώων ανά στρέμμα και η χρήση χημικών λιπασμάτων, θα καταστήσουν δύσκολη και οικονομικά μη βιώσιμη για αυτούς την παραγωγή αρκετών τροφίμων.

Η ένταση στην Ολλανδία, η οποία είναι πιθανό να εξαπλωθεί και αλλού, καθώς οι κυβερνήσεις καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, καταδεικνύει τη σημασία της διασφάλισης ότι η γεωργία μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ενόψει των νέων κανονισμών βιωσιμότητας. Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται, ο οποίος αναμένεται να φθάσει τα 9 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050, η επαρκής παραγωγή τροφίμων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, μαζί με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον πλανήτη μας που θερμαίνεται.

Όσον αφορά τη γεωργία, τα λιπάσματα και η καταπολέμηση των παρασίτων διαδραματίζουν βασικό ρόλο για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική και οικονομικά προσιτή παραγωγή καλλιεργειών - αλλά αυτά είναι επίσης τα ίδια προϊόντα που αντιμετωπίζουν έλεγχο για τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.

Μια λύση είναι η αύξηση της χρήσης βιολογικής καταπολέμησης παρασίτων και βιολογικών διεγερτικών ανάπτυξης, τα οποία επιτρέπουν την αποτελεσματική παραγωγή τροφίμων, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την υγεία του εδάφους, δεσμεύουν τον άνθρακα και μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Πράγματι, οι αγρότες συνεχίζουν να «αγκαλιάζουν» τους βιολογικούς παράγοντες- καθώς ο τομέας αναπτύσσεται κατά περίπου 13% ετησίως και αναμένεται να συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό κατά την επόμενη δεκαετία.

Ωστόσο, ο αριθμός αυτός έχει τη δυνατότητα να είναι πολύ μεγαλύτερος. Προκειμένου αυτά τα βιολογικά προϊόντα να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, απαιτούνται αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας σαφών προτύπων στον κλάδο, της αποτελεσματικότερης χρήσης των δεδομένων κατά τη δοκιμή και την εμπορία των βιολογικών προϊόντων και της υποστήριξης της διπλής χρήσης των βιολογικών και των χημικών προϊόντων.

Απαιτούνται αυστηρά πρότυπα

Παρά τις δυνατότητές τους να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα, αυξάνοντας παράλληλα τις αποδόσεις των καλλιεργειών, τα βιολογικά προϊόντα αντιμετωπίζουν σκεπτικισμό και αυτός ο σκεπτικισμός έχει επιβραδύνει την υιοθέτηση. Ο σκεπτικισμός αυτός πηγάζει από το ατυχές γεγονός ότι τα εμπόδια εισόδου στην αγορά και τα βιομηχανικά πρότυπα παραμένουν ασαφή, με αποτέλεσμα πολλά προϊόντα να μην έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά. Το πρώτο βήμα για την ενθάρρυνση της μεγαλύτερης χρήσης των βιολογικών προϊόντων είναι ο καθορισμός σαφών και συνεπών βιομηχανικών προτύπων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης δεδομένων, για να αποδειχθεί ότι τα βιολογικά προϊόντα λειτουργούν.

Οι βιολογικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των βιοεντομοκτόνων, των βιολογικών λιπασμάτων και των βιολογικών διεγερτικών ανάπτυξης που παράγονται από μύκητες, βακτήρια, φυτά και μέταλλα, είναι διαθέσιμοι εδώ και δεκαετίες. Ταυτόχρονα, τα βιομηχανικά πρότυπα για τα προϊόντα αυτά δεν είναι σαφή, συμπεριλαμβανομένης της κατηγοριοποίησής τους και των δοκιμών που ολοκληρώνουν πριν βγουν στην αγορά. Ακόμα και αν οι κυβερνητικές ρυθμίσεις παραμένουν ποικίλες και πολύπλοκες, ο ίδιος ο κλάδος θα πρέπει να δείξει το δρόμο για τον καθορισμό των δικών του προτύπων. Τα συνεπή πρότυπα και οι δοκιμές για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της τοξικότητας, θα βοηθούσαν στο διαχωρισμό των αποτελεσματικών προϊόντων από εκείνα που είναι λιγότερο αποτελεσματικά.

Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να είναι διαφανή και να απαιτούν προηγμένα δεδομένα σχετικά με την απόδοση και άλλες πτυχές των προϊόντων. Αυτό είναι πολύ πιθανό σήμερα, δεδομένης της προόδου στην τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση, η οποία μπορεί να καταδείξει και να αποδείξει τον τρόπο λειτουργίας των βιολογικών προϊόντων σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης. Εάν οι προγραμματιστές βιολογικών προϊόντων πληρούσαν σαφή πρότυπα για ορισμένους τύπους δεδομένων σχετικά με τις επιδόσεις, αυτό θα βοηθούσε να διασφαλιστεί ότι οι γεωργοί επενδύουν σε ασφαλείς και αποτελεσματικές μεθόδους προστασίας των καλλιεργειών και θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη υιοθέτηση αυτών των προϊόντων.

Αξιοποίηση της δύναμης των δεδομένων

Εκτός από το γεγονός ότι τα δεδομένα διαδραματίζουν μεγαλύτερο ρόλο στη διαδικασία δοκιμών, τα δεδομένα θα πρέπει να διαδραματίσουν κεντρικότερο ρόλο στην εμπορία των βιολογικών προϊόντων. Αυτό θα οδηγήσει τους αγρότες σε καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας αυτών των προϊόντων και σε περισσότερες γνώσεις σχετικά με τον καλύτερο τρόπο χρήσης τους.

Καθώς πολλά από τα πιο αποτελεσματικά βιολογικά προϊόντα σήμερα έχουν σχεδιαστεί με τη χρήση μηχανικής μάθησης για την καλύτερη δυνατή αντιστοίχιση των συστατικών τους με τον τύπο του φυτού ή τις συνθήκες στις οποίες εφαρμόζονται, υπάρχει πληθώρα διαθέσιμων δεδομένων που μπορούν να δείξουν ακριβώς πώς λειτουργούν αυτά τα προϊόντα. Αυτό οδηγεί σε σαφείς γενικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση βιοδιεγερτικών και βιολογικών λιπασμάτων και υποστηρίζει τους αγρότες που προσαρμόζουν τη χρήση τους σε συγκεκριμένες ανάγκες ή ζητούν ειδικά σχεδιασμένα βιολογικά προϊόντα. 

Αυτό έχει σημασία καθώς τεχνολογικές λύσεις όπως τα συστήματα παρακολούθησης φυτών και αγρών IoT γίνονται όλο και πιο διαδεδομένα, παρέχοντας στους αγρότες πρόσθετη εικόνα για τις συνθήκες και τις ανάγκες των καλλιεργειών τους. Οι αγρότες μπορούν να παρακολουθούν τον τρόπο με τον οποίο τα βιολογικά προϊόντα επηρεάζουν τις καλλιέργειές τους και να εντοπίζουν και να προβλέπουν έγκαιρα τις εστίες ασθενειών, την ανάπτυξη ζιζανίων ή άλλες προκλήσεις. Αυτό προσδιορίζει με σαφήνεια τα σημεία όπου οι βιολογικοί παράγοντες λειτουργούν καλύτερα.

Η υπόσχεση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παρασίτων

Ο κλάδος θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει τη διπλή χρήση βιολογικών και χημικών ουσιών, ενσωματώνοντας όπου είναι δυνατόν βιολογικούς παράγοντες ως ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση πιο βιώσιμων πρακτικών. Ένας τομέας στον οποίο αυτό συμβαίνει είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, η οποία χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό μεθόδων για την πρόληψη, την ανίχνευση και τον έλεγχο των προσβολών και των ζημιών στις καλλιέργειες. Η διαδικασία αυτή γίνεται ευκολότερη και ακριβέστερη με αισθητήρες φυτών και αγρών και αναλυτικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία μπορούν να ανιχνεύσουν τα πρώτα σημάδια τυχόν παρασίτων.

Επειδή η παρουσία εντόμων και άλλων παρασίτων μπορεί να ανιχνευθεί νωρίτερα, όταν ο αριθμός τους είναι μικρότερος, αυτό ανοίγει τη δυνατότητα χρήσης βιολογικών, σε αντίθεση με τις συνθετικές χημικές λύσεις, για μέτρα ελέγχου, όπως η διακοπή της διαδικασίας ζευγαρώματος. Αυτού του είδους η έγκαιρη παρέμβαση συχνά εξαλείφει την ανάγκη για συνθετικά χημικά φυτοφάρμακα. Υπάρχουν επίσης βιολογικά φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται όταν οι εστίες είναι μεγαλύτερες και ως γενικά προληπτικά μέτρα.

Η βιομηχανία γεωργικών βιολογικών προϊόντων πρέπει να είναι πιο προληπτική με εκπαιδευτικές προσπάθειες σχετικά με το πώς τα προϊόντα της εντάσσονται στην ολοκληρωμένη διαχείριση των παρασίτων, χρησιμοποιώντας δεδομένα που δείχνουν ότι λειτουργούν και πώς οι αγρότες μπορούν να υιοθετήσουν τη βιολογική χρήση στα τρέχοντα σχέδια χρήσης συνθετικών χημικών ουσιών.

Η αγορά γεωργικών βιολογικών προϊόντων βρίσκεται σήμερα σε ένα σημείο καμπής, όπου μετά από χρόνια υποσχέσεων, μπορεί τελικά να αποτελέσει τη λύση στην κύρια πρόκληση της γεωργίας: την επίτευξη μεγαλύτερης απόδοσης με ταυτόχρονη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Με την πρόοδο των τεχνολογιών AI και ML, σε συνδυασμό με τις μακροοικονομικές τάσεις που ωθούν ολόκληρο τον κλάδο να επενδύσει σημαντικά σε αυτόν τον τομέα, οι αγροβιολογικοί είναι επιτέλους έτοιμοι να γίνουν ένας κυρίαρχος παίκτης στον τομέα των γεωργικών εισροών. Αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση επαρκούς και προσιτού εφοδιασμού σε τρόφιμα εν μέσω αυξανόμενων κλιματικών προκλήσεων.


 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις