Πρόγραμμα Διαβουλεύσεων για τις τοπικές στρατηγικές Προγράμματος Αλιείας Θάλασσας και Υδατοκαλλιέργειας 2021 2027

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αλιείας, Θάλασσας και Υδατοκαλλιέργειας, προκήρυξε στις 07/09/2023 με καταληκτική ημερομηνία την 16/10/2023 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων επιλογής στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της προτεραιότητας 3: Προώθηση μίας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές, και εσωτερικές περιοχές και προαγωγή της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Στην πρόσκληση οργανώνονται αλιευτικές ζώνες που περιλαμβάνουν παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Αργολίδος και της Αττικής, αποτελώντας την 9η Αλιευτική Ζώνη, στην οποία μέχρι σήμερα δραστηριοποιούνται οι Ομάδες Τοπικής Δράσης: Αναπτυξιακός Οργανισμός Μεσσηνία, Αναπτυξιακός Οργανισμός Πάρνωνα και Δίκτυο Νήσων Αττικής.

Για τις ανάγκες της πρόσκλησης θα γίνει η υποβολή μίας πρότασης των τριών Ομάδων Τοπικής Δράσης, Δίκτυο Νήσων Αττικής, Αναπτυξιακός Οργανισμός Πάρνωνα και Αναπτυξιακός Οργανισμός Μεσσηνία, με επικεφαλής εταίρο το Δίκτυο Νήσων Αττικής, για την αλιευτική ζώνη 09.

Στο  πλαίσιο της Πρόσκλησης προβλέπεται η διαβούλευση για την αξιοποίηση των στοιχείων που αφορούν στις περιοχές εφαρμογής του προγράμματος περιόδου 2021- 2027 καθώς και τα συμπεράσματα από τις διαβουλεύσεις. 

Στόχοι της διαβούλευσης είναι οι τοπικοί φορείς και ο τοπικός πληθυσμός να συμβάλουν, μέσω της bottom-up διαδικασίας, στην:

  • Επιλογή του εταιρικού σχήματος
  • Επιλογή της περιοχής παρέμβασης
  • Διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς Δίκτυο Νήσων Αττικής Αναπτυξιακή Πάρνωνα και Αναπτυξιακή Μεσσηνίας με τον διακριτικό τίτλο Γαλάζια Ρότα κατάρτισαν πρόγραμμα ευρείας διαβούλευσης που περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο στις ιστοσελίδες τους καθώς και πρόγραμμα επισκέψεων / διαβουλεύσεων με ανοιχτές εκδηλώσεις  στην ευρεία αυτή περιοχή και καλούν όλους τους φορείς των περιοχών να συμμετέχουν σε αυτές. 

«Με την συμμετοχή σας, εξασφαλίζεται η διαμόρφωση της πρότασης για την αλιευτική ζώνη 09, για την υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στη γαλάζια ανάπτυξη, στην υποστήριξη του αλιευτικού τομέα, στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της διασύνδεσης μεταξύ των περιοχών και των δράσεων που θα προγραμματιστούν.» αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα σε ενημερωτική επιστολή προς όλους τους αποδέκτες.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις