Πρόταση πιστοποίησης κατά HACCP

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αρ. ΥιΓ/Γ.Π/οικ. 96967 ΦΕΚ 2718-Β (8/10/12) στο άρθρο 5 για τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, απαιτεί την πλήρη εφαρμογή του άρθρου 1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 852/2004, άρθρο 5 § 5 ως προς τις διαδικασίες που βασίζονται στις 7 αρχές του HACCP, σε όλα τα στάδια παρασκευής, μεταποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διακίνησης και προσφοράς προς πώληση ή διάθεση προϊόντων.

Επομένως,

Κάθε εταιρεία τροφίμων και ποτών πρέπει να επισημαίνει κάθε στοιχείο των δραστηριοτήτων της που είναι κρίσιμο για την ασφάλεια των τροφίμων.

Σε ένα σύστημα HACCP αναλύονται οι πιθανοί κίνδυνοι, χημικοί, μικροβιολογικοί, φυσικοί, από την παραγωγή του προϊόντος έως την διάθεση.

Το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία σε όλους τους κλάδους τροφίμων και ποτών.

Τα οφέλη που απορρέουν είναι μεγάλα, μεταξύ των άλλων:

· Αύξηση της διάρκειας ζωής του προϊόντος

· Καλή φήμη στην αγορά

· Ικανοποίηση του πελάτη

· Μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου

· Αύξηση της παραγωγικότητας

Η DAS CERTIFICATION αναλαμβάνει την πιστοποίηση του Συστήματος Ανάλυσης

Κινδύνων των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP), της επιχείρησή σας, σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις