# ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Θεσσαλία: Νέες δράσεις για την προώθηση της πιστοποίησης των τοπικών προϊόντων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Θεσσαλία: Νέες δράσεις για την προώθηση της πιστοποίησης των τοπικών προϊόντων

Σχεδιάζονται νέες δράσεις τόσο για την προώθηση των τοπικών προϊόντων καθώς και την υποστήριξη παραγωγών και επιχειρήσεων για την πιστοποίηση προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ.