Νέα ΚΓΠ 2023-2027: Υποστήριξη στους γεωργούς για μια πιο βιώσιμη γεωργία

Σε απάντηση στην ερώτηση του ευρωβουλευτή κ. Λουκά Φουρλά σχετικά με τη στήριξη των ευρωπαϊκών γεωργών για τη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη γεωργία, ο κ. Wojciechowski, Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, δήλωσε ότι η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) 2023-2027 περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) 2023-2027 παρέχει στήριξη στους Ευρωπαίους γεωργούς κατά τη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη γεωργία. Για παράδειγμα, τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ μπορούν να χορηγούν στήριξη για γεωργικές πρακτικές και επενδύσεις επωφελείς για το περιβάλλον και το κλίμα κατά τη διάρκεια 24 μηνών αφότου οι νέες απαιτήσεις καταστούν υποχρεωτικές για τον γεωργό.

Επιπλέον, τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ περιλαμβάνουν τη δυνατότητα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο εθελοντικών οικολογικών προγραμμάτων, καθώς και ενισχύσεων για γεωργούς που αναλαμβάνουν δεσμεύσεις διαχείρισης για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα3, οι οποίες υπερβαίνουν τους ελάχιστους υποχρεωτικούς κανόνες.

Τέλος, μπορούν επίσης να προβλέπουν ειδική στήριξη στους γεωργούς για την εφαρμογή υποχρεωτικών πρακτικών που απορρέουν από τις οδηγίες για τους οικοτόπους, τα πτηνά και την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα.

Όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της δέουσας ενημέρωσης των γεωργών σχετικά με τις νέες απαιτήσεις και πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη
μέλη πρέπει να παρέχουν γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις διαστάσεις της διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των νομικών απαιτήσεων που ισχύουν για
τους γεωργούς.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις