# ΚΑΠ 2023-2027

Πρωτογενής παραγωγή ώρα μηδέν
ΑΠΟΨΕΙΣ

Πρωτογενής παραγωγή ώρα μηδέν

Οι αποζημιώσεις που εξαγγέλλουν δεν αρκούν γιατί ο κανονισμός του ασφαλιστικού φορέα δεν συμβαδίζει με το πραγματικό κόστος παραγωγής των καλλιεργειών.