Ενίσχυση της αιγοπροβατοτροφίας με προγράμματα βιολογικής παραδοσιακής κτηνοτροφίας

Η βιώσιμη γεωργία αποτελεί βασικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας και στην προώθηση της αειφορίας. Η Ελλάδα, ως χώρα με πλούσια γεωργική παράδοση, έχει θέσει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας, η οποία αποτελεί μια μορφή γεωργίας που εφαρμόζει πρακτικές που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.

Σε απάντηση σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή Εμμανουήλ Φράγκου, ο Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ, Janusz Wojciechowski, επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει τη βιώσιμη γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής γεωργίας. Στο πλαίσιο του ελληνικού στρατηγικού σχεδίου για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), προβλέπεται ένα ειδικό οικολογικό πρόγραμμα για πιστοποιημένους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει στήριξη στους παραγωγούς για τη μείωση της χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και μηχανημάτων, καθώς και για τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων.

Δείτε αναλυτικά την απάντηση:

Ένα ειδικό οικολογικό πρόγραμμα για πιστοποιημένους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων προβλέπεται στο πλαίσιο του ελληνικού στρατηγικού σχεδίου για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ). Δεν προβλέπεται ξεχωριστό πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας για τη Θεσσαλία, καθώς το τρέχον πρόγραμμα καλύπτει την περιφέρεια Θεσσαλίας. Για την αναπλήρωση του ζωικού πληθυσμού μπορεί να χορηγηθεί στήριξη από το μέτρο «Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 (ΠΑΑ).

Όσον αφορά τις αρχαίες φυλές αιγοπροβάτων της Ελλάδας, στο πλαίσιο του ΠΑΑ προβλέπεται μέτρο για τη διατήρηση αυτόχθονων ειδών, μεταξύ των οποίων το Καλαρρύτικο πρόβατο. Το ποσοστό χρηματοδότησης ποικίλλει ανά είδος και βασίζεται στην απώλεια εισοδήματος.

Η στήριξη της ΚΓΠ στους γεωργούς χορηγείται από τις αρχές των κρατών μελών (αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης) στο πλαίσιο των ΕΣΣ και των ΠΑΑ που εξακολουθούν να εφαρμόζονται και αναφέρονται ανωτέρω. Ο κ. βουλευτής μπορεί να επικοινωνήσει με τις ελληνικές διαχειριστικές αρχές για λεπτομερείς πληροφορίες.

Όσον αφορά την πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές (ΟΒΕ), η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει ότι οι συννομοθέτες κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία κατά τον τρίτο τριμερή διάλογο στις 28 Νοεμβρίου 2023, και ότι μόνο οι χοίροι και τα πουλερικά περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της. Η αρχική πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της ΟΒΕ επίσης δεν αφορούσε τα αιγοπρόβατα.
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις