Διαβάζοντας τα Ψιλά Γράμματα στις Πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παρέμβαση του Dr. Γεώργιου Δημόκα

Οι Γεωργοί και Κτηνοτρόφοι της Χώρα απέκτησαν το έτος 2020, μέσω του Τίτλου της Πράξης Προσδιορισμού, ΝΕΑ Μοναδιαία Αξία για τα Δικαιώματά τους, όπως αναφέραμε σε άρθρο στις 22/12/2020, καθώς το 2019 ήταν το τελευταίο έτος για την ΚΑΠ 2015-2019. Οι Γεωργοί και Κτηνοτρόφοι παρατήρησαν Οριζόντια Μείωση στη Μοναδιαία Αξία των Δικαιωμάτων τους κατά 2.5% και στις τρεις (3) Περιφέρειες: Αρόσιμη, Δενδρώνων και Αμπελώνων, Βοσκότοπου, υπέρ Εθνικού Αποθέματος.

 

Παράλληλα υπήρξαν και οι παρακάτω κρατήσεις:

1. Παρακράτηση ποσοστού 2,906192 %, λόγω Δημοσιονομικής Πειθαρχίας (για ποσά άμεσων ενισχύσεων άνω των 2.000 ευρώ, βάσει του Καν. (ΕΕ) 1306/2013). Θα επιστραφεί το 2021.

2. Χορηγήθηκε το 97 % των δικαιούμενων ποσών της Βασικής Ενίσχυσης και 95 % των δικαιούμενων ποσών του Πρασινίσματος. Τα υπόλοιπα 3% και 5% θα χορηγηθούν στη συνέχεια και έως 30/6/2021 όπως προβλέπεται από την Ενωσιακή Νομοθεσία.

 

Διαπιστώθηκε ότι υπήρξε σημαντική αλλαγή στο ποσοστό του Πρασινίσματος έναντι της Βασικής Ενίσχυσης για το Έτος 2020. Τι σημαίνει όμως αυτό;

 

Ας το πιάσουμε από την αρχή. Στη προσπάθεια να επαλήθευσης των πληρωμών των φίλων Γεωργών και Κτηνοτρόφων δημιουργήθηκε Λογισμικό ικανό να υπολογίσει όλες τις μεταβολές της τελευταίας στιγμής προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθότητα των πληρωμών και η ύπαρξη ή μη ποινών επί των ΑΕΕ του 2020. Κατέβηκαν οι Νέες Πράξεις Προσδιορισμού για κάθε Παραγωγό καθώς και το σύνολο των χρημάτων που καταβλήθηκαν σύμφωνα με τον Πίνακα των Πληρωμών του Συστήματος στις αντίστοιχες ημερομηνίες. Λαμβάνοντας λοιπόν το σύνολο των πληροφοριών διαπίστωσε αναντιστοιχία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για κάποιους Δικαιούχους και ενώ η ΑΕΕ για το 2020 ήταν χωρίς κανένα πρόβλημα πέραν των αναφερθέντων λάμβαναν λιγότερα χρήματα. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε στην Καρτέλα των Πληρωμών διαφορετικό ποσοστό του Πρασινίσματος έναντι της Βασικής Ενίσχυσης. Μετά από επικοινωνία με τη Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και έχοντας κάνει ήδη κάποια παραδείγματα τα παραπάνω λεχθέντα επιβεβαιώθηκαν. Γνωρίζοντας ότι πολλοί παραγωγοί διαπίστωσαν ότι έχουν λάβει λιγότερα χρήματα και δε γνωρίζουν τι συνέβη σας παρουσιάζουμε το Ποσοστό του Πρασινίσματος την τελευταία Πενταετία (2016-2020) ανά Περιφέρεια.

 

Τα αποτελέσματα της μεταβολής του ποσοστού του Πρασινίσματος την τελευταία Πενταετία (2016-2020) ανά Περιφέρεια, παρουσιάζονται καλύτερα μέσω του παρακάτω Γραφήματος. Παρατηρείται μεγάλη διαφοροποίηση της τάξεως του 10.80% μεταξύ της ΠΕ2 Αρόσιμα και ΠΕ1 Βοσκότοπος, υπέρ των Αρόσιμων.

 

Οι μεταβολές στο ποσοστό του Πρασινίσματος την τελευταία Πενταετία (2016-2020) ανά Περιφέρεια για έναν Παραγωγό που λαμβάνει Βασική Ενίσχυση 3.000 ευρώ παρατίθεται στο παρακάτω Γράφημα. Το έτος 2020 η διαφορά ανήλθε στα 324 ευρώ δλδ 7.51% μεταξύ της ΠΕ2 Αρόσιμα και ΠΕ1 Βοσκότοπος, υπέρ των Αρόσιμων.

Οι μεταβολές στο ποσοστό του Πρασινίσματος την τελευταία Πενταετία (2016-2020) προκύπτουν σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 5 της υπ’ αριθ. 104/7056/2015 Υπουργικής Απόφασης, κατ' εφαρμογή του εδαφίου 3 και 4 του άρθρου 43 παράγραφος 9 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1307/2013, η «Πράσινη Ενίσχυση» χορηγείται ως ποσοστό της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης που ενεργοποιεί ο γεωργός ανά περιφέρεια για κάθε συγκεκριμένο έτος.

Το σύνολο των παραπάνω λεχθέντων δύναται να επαναληφθεί και στις ΑΕΕ για το έτος 2021. Επιπλέον είναι αρκετά περίπλοκο να υπολογιστεί για κάθε παραγωγό ξεχωριστά καθώς δύναται οι παραγωγοί και τα αγροτεμάχιά τους να εμπίπτουν σε πέραν της μίας Περιφέρειας: Αρόσιμη, Δενδρώνων και Αμπελώνων, Βοσκότοπου, συνεπώς το ποσοστό του Πρασινίσματος θα αποτελεί μέρος της αντιστοίχισης των στρεμμάτων των Παραγωγών, ανά Περιφέρεια.

 

Ελπίζοντας ότι συμβάλλαμε έστω και λίγο στην ορθή ενημέρωση του Αγροτικού Κόσμου.

 

Του Dr. MSc. Γεώργιου Χρ. Δημόκα

Γεωπόνος Μελετητής – Γεωργικός Σύμβουλος – Γεωργικός Μηχανικός

Πρώην Καθηγητής ΑΤΕΙ Πελοποννήσου

Διευθύνων

Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων Μαγνησίας

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις