# ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η "ανακαίνιση" της ενέργειας πρέπει να είναι ο πυρήνας της οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η "ανακαίνιση" της ενέργειας πρέπει να είναι ο πυρήνας της οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ

Η δημιουργία ενός κύματος ανακαίνισης στην Ευρώπη τώρα είναι το κλειδί για οποιαδήποτε οικονομική ανάκαμψη και θα είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάκαμψη της ΕΕ.
Αποθέματα τροφίμων της ΕΕ: Πρέπει να αυξηθεί η προστασία;
ΥΓΕΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Αποθέματα τροφίμων της ΕΕ: Πρέπει να αυξηθεί η προστασία;

Η κρίση στον τομέα της υγείας έχει επισημάνει ορισμένες ευπάθειες του τομέα των τροφίμων της ΕΕ και, με την πίεση των τροφίμων υπό πίεση, το ζήτημα της κυριαρχίας των τροφίμων έρχεται και πάλι στο προσκήνιο.