# ΑΛΙΕΙΑ

Στους ψαράδες λέμε ναι!
ΒΟΥΛΗ

Στους ψαράδες λέμε ναι!

Τη στήριξη της ερασιτεχνικής και επαγγελματικής αλιείας στα εσωτερικά ύδατα της χώρας, δηλαδή λίμνες και ποτάμια.
Πραγματοποιήθηκε η 4η συνάντηση Τοπικής Ομάδας Συνεργασίας για το έργο CHERISH
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πραγματοποιήθηκε η 4η συνάντηση Τοπικής Ομάδας Συνεργασίας για το έργο CHERISH

Στο τραπέζι του διαλόγου έπεσε επίσης η πρόταση επαναλειτουργίας των παλιών ψαράδικων και η διάθεση χώρου στο λιμάνι της πόλης στους ενδιαφερόμενους παράκτιους αλιείς, προκειμένου να πουλήσουν τα αλιεύματα τους.
Ενημέρωση προς επαγγελματίες αλιείς
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ενημέρωση προς επαγγελματίες αλιείς

Τέλος για την άδεια αλίευσης για την αλιεία των ειδών ολοθουρίων (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του π.δ. 48/90  Α΄), οι αιτήσεις υποβάλλονται από  1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως και την 31η Μαρτίου του επόμενου.
Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020
ΑΛΙΕΙΑΣ

Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για τις παραπάνω 5.,6. Προσκλήσεις είναι η 31-12-2021 ή έως την εξάντληση της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης των Προσκλήσεων.