# ΑΛΙΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Αλιείας: Η ανάγκη για βιώσιμη αλιεία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Παγκόσμια Ημέρα Αλιείας: Η ανάγκη για βιώσιμη αλιεία

Ο σημερινός εορτασμός της αποτελεί αφορμή για να προβληθούν οι πολλαπλοί τρόποι με τους οποίους οι Θάλασσες και τα αλιεύματα προσφέρουν στην κοινωνία με την εξασφάλιση τροφής και κατ’ επέκταση την επιβίωση στον πλανήτη μας.
Η τοπική στρατηγική για την αλιεία, τη θάλασσα και την υδατοκαλλιέργεια στην αλιευτική ζώνη Νήσων Αττικής και Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η τοπική στρατηγική για την αλιεία, τη θάλασσα και την υδατοκαλλιέργεια στην αλιευτική ζώνη Νήσων Αττικής και Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου

Στόχος του προγράµµατος είναι να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες στους τοµείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
Τοπική Στρατηγική για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τοπική Στρατηγική για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027

Η Γαλάζια Οικονομία επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες, περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που προέκυψαν τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και της βιομηχανίας αλλά και της αλόγιστης χρήσης πόρων και γης από τον άνθρωπο.