# ΑΜΠΕΛΙ

Ασθένειες του αμπελιού
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ασθένειες του αμπελιού

Σημειώνεται, ότι ο ψεκασμός αυτός έχει ευεργετική δράση τόσο εναντίον του ωιδίου, όσο και εναντίον της φόμοψης και της μακρόφωμα.