# ΑΝΕΡΓΙΑ

ΟΑΕΔ: 2.200 επιπλέον θέσεις στο πρόγραμμα ανέργων έως 35 ετών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΟΑΕΔ: 2.200 επιπλέον θέσεις στο πρόγραμμα ανέργων έως 35 ετών

Με 2.200 νέες θέσεις εργασίας επεκτείνεται το «Πρόγραμμα επιχορήγη­σης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκ­παιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως και 35 ετών».