# ΑΠΕ

K. Χατζηδάκης: Απλοποιείται η περιβαλλοντική αδειοδότηση των σταθμών ΑΠΕ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

K. Χατζηδάκης: Απλοποιείται η περιβαλλοντική αδειοδότηση των σταθμών ΑΠΕ

Απλοποιείται η περιβαλλοντική αδειοδότηση των σταθμών ΑΠΕ δια της κατάταξης περισσότερων έργων σε χαμηλότερες περιβαλλοντικές υποκατηγορίες Α2 και Β.