# ΑΡΔΕΥΣΗ

Ανακοίνωση για εγγραφή στο ΕΜΣΥ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για εγγραφή στο ΕΜΣΥ

Την εγγραφή στο ΕΜΣΥ ακολουθεί οπωσδήποτε αίτηση άδειας χρήσης ύδατος εκτός αν το σημείο υδροληψίας είναι ανενεργό και δεν γίνεται ούτε περιοδική χρήση του ύδατος.
Μέτρα για την υδροδότηση της Θεσσαλονίκης και την άρδευση γεωργικής γης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μέτρα για την υδροδότηση της Θεσσαλονίκης και την άρδευση γεωργικής γης

Σημειώνεται ότι οι ΟΕΒ της Κεντρικής Μακεδονίας εξυπηρετούν την άρδευση 1.500.000 στρεμμάτων γεωργικής γης και την υδροδότηση της πόλης της Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα.
Σημαντικά οφέλη για την περιοχή του Νέστου η ολοκλήρωση της άρδευσης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σημαντικά οφέλη για την περιοχή του Νέστου η ολοκλήρωση της άρδευσης

«Με την κατασκευή του αρδευτικού δικτύου εκτιμάται ότι θα καλύπτονται οι αρδευτικές ανάγκες σε έκταση περίπου 25.000 στρεμμάτων και θα ωφεληθούν περισσότεροι από 2.000 αγρότες για να ποτίζουν σε ένα γόνιμο κάμπο τις εντατικές τους καλλιέργειες.