# ΑΡΔΕΥΣΗ

Λύση από ΔΕΗ πριν χαθεί η παραγωγή!
ΒΟΥΛΗ

Λύση από ΔΕΗ πριν χαθεί η παραγωγή!

ν υπάρχει κάποιο σχέδιο για την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων των ΤΟΕΒ που έχουν οικονομικές εκκρεμότητες και ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.